W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu prowadzone są  repertoria i rejestry określone w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. MS poz. 83 z późn. zm), w tym :

1) repertoria z działalności:

a) karnej: „Ds”,

b) administracyjnej: „Pa”,

c) cywilnej: „Pc”;

2) rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a) karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.UE”, „ENO.UE”, „ENO.P.r”, „Ko”, „Kw”, „Nps”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Oz.o”,

„Oz.r”, „Pn” i „Pp”,

b) administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c) cywilnej: „Ko” i „Pp”,

d) strzeżenia praworządności: „Cor”, „Zpp” i „Zt”,

e) kontroli : „Wl”,

f) „DE”;

3) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4) wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5) wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu” i „Wz”.

 

Archiwum

Powstała dokumentacja przechowywana jest w archiwach zakładowych jednostki okręgowej oraz podległych jej prokuraturach rejonowych. Organizację archiwów regulują przepisy Tytyułu III  zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. MS poz. 83 z późn. zm.)

Zasady udostępniania materiałów archiwalnych regulują m.in. przepisy ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 13. 12. 2000 r. w sprawie określenia szczególnych przypadków i trybu wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 116).

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Duda
Informację udostępnił: Andrzej Duda
Data wytworzenia informacji: 2016-12-27
Data udostępnienia informacji: 2011-08-01
Liczba odsłon: 4 049