Prokuratura Regionalna w Lublinie na 30.11.2017 r. dysponuje następującym majątkiem:

  1. Wartości niematerialne i prawne – 613 126,55 zł
  2. Rzeczowe aktywa trwałe – 997 145,12 zł

w tym:

  1. Urządzenia techniczne i maszyny – 833 497,23 zł
  2. Środki transportu – 138 463,96 zł
  3. Inne środki trwałe – 25 183,93 zł
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Bartoszcze
Informację udostępnił: Arkadiusz Jarnicki
Data wytworzenia informacji: 2017-12-20
Data udostępnienia informacji: 2013-10-18
Liczba odsłon: 4 039