Biuletyn Informacji Publicznej
Majątek

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2016r. dysponowała następującym majątkiem:

 

I. Wartości niematerialne i prawne (stopniowo umarzane) – 27 306,00

  1. Rzeczowe aktywa trwałe:                            –   59 151 778,39

             1.1. Grunty                                               –     5 798 298,00

             1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  –   51 778 321,04

             1.3. Urządzenia techniczne i maszyny            –   1 099 904,48

             1.4. Środki transportu                                  –      301 352,17

             1.5. Inne środki trwałe                                 –        173 902,70

         2. Środki trwałe w budowie                               –    0,00

II. Pozostałe środki trwałe                                          –    8 897 522,16

III. Pozostałe wartości niematerialne i prawne              –    1 913 207,30

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Magdalena Mazur-Prus
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-13
Data udostępnienia informacji: 2017-12-13
Liczba odsłon: 3 839

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj