Prokuratura Okręgowa w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2017r. dysponowała następującym majątkiem:

I. Wartości niematerialne i prawne (stopniowo umarzane) 9 102,00
1. Rzeczowe aktywa trwałe: 57 672 680,52
1.1. Grunty 5 798 298,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 50 203 571,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 981 581,64
1.4. Środki 526 925,81
1.5. Inne środki 162 303,53
2. Środki trwałe w budowie 0,00

II. Pozostałe środki trwałe 9 097.793,91
III. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 2 017 939,12

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Justyna Nadlewska
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2018-03-05
Data udostępnienia informacji: 2018-03-05
Liczba odsłon: 1 772