I.Wartości niematerialne i prawne ( stopniowo umarzane) 196748,55
1. Rzeczowe aktywa trwałe 55976012,78
1.1. Grunty 5798298,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 48628822,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 77064,19
1.4. Środki 465409,93
1.5. Inne środki 313418,62
2. Środki trwałe w budowie 0,00
II.Pozostałe środki trwałe 9683034,82
III.Pozostałe wartości niematerialne i prawne 2017939,12

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Katarzyna Baraniak
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2019-07-29
Data udostępnienia informacji: 2019-07-29
Liczba odsłon: 656