Godziny urzędowania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15

W Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu interesanci przyjmowani są:
– codziennie w godzinach od 9.00-13.00
– oraz w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 przez prokuratora pełniącego dyżur w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, przy ul. Solnej 10.

Prokurator Okręgowy lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim uzgodnieniu terminu, we wtorek od godziny 13.00 do godziny 14.00.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.

—————————————————————————-

Godziny urzędowania Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

W siedzibie Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald w Poznaniu przyjęcia interesantów odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 14.00 przez wyznaczonych prokuratorów oraz we wszystkie dni robocze od godz. od 8.00 do 14.00 przez prokuratorów wykonujących obowiązki w poszczególnych działach.

—————————————————————————-

Godziny urzędowania Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

W siedzibie Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu przyjęcia interesantów, przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników prokuratury, odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu i podaniu przedmiotu spotkania, według kolejności zgłoszeń, we wszystkie dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00 oraz dodatkowo w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 18.00.

—————————————————————————-

Godziny urzędowania Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

W siedzibie Prokuratury Rejonowej Poznań – Stare Miasto w Poznaniu przyjęcia interesantów odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu i podaniu przedmiotu spotkania, według kolejności zgłoszenia się, w każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze od godz. 8.30 do 14.30.

—————————————————————————-

Godziny urzędowania Prokuratury Rejonowej Poznań – Wilda
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15

W siedzibie Prokuratury Rejonowej Poznań – Wilda w Poznaniu przyjęcia interesantów przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników prokuratury, odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu i podaniu przedmiotu spotkania, według kolejności zgłoszeń, w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 18.00, a w pozostałe dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00. W sprawach skarg i wniosków przyjęcia interesantów przez Prokuratora Rejonowego lub jego Zastępcę odbywają się w każdy poniedziałek w godz. od 12.00 do 13.00.

 

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz Prokuratur Rejonowych okręgu poznańskiego:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 2. Dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.15 -15.15) do biura podawczego na następujących nośnikach danych:
  • pamięć masowa 2.0 lub 3.0,
  • płyta CD/DVD.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, lub podpisane przy użyciu profilu zaufanego w ePUAP.
 2. Nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację.
 3. Dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem.
 4. Doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej.
 5. Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, SVG, PNG
 6. Wielkość dokumentu wraz z załącznikami do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 7. Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA! Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).

 

 

   Z dniem 1 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych srodkach komunikowania się, regulujaca między innymi , zasady obsługi w kontaktach z organami administarcji publicznej osób uprawnionych, które doświadczaja trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Poniżej zamieszczamy odnośnik do treści ustawy.
Ustawa o języku migowym i innych srodkach komunikowania się

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Magdalena Mazur-Prus
Informację udostępnił: Magdalena Mazur-Prus
Data wytworzenia informacji: 2017-12-13
Data udostępnienia informacji: 2017-12-13
Liczba odsłon: 9 050

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj