KONTROLA ZARZĄDCZA

 

ROK 2021

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na rok 2021…(czytaj)


ROK 2020

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na rok 2020…(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2019…(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2019…(czytaj)

Bilans…(czytaj)


ROK 2019

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na rok 2019…(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2018…(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2018…(czytaj)

Bilans…(czytaj)


ROK 2018

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na rok 2018…(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2017…(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2017…(czytaj)


ROK 2017

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na rok 2017…(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2016…(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2016…(czytaj)


ROK 2016

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na rok 2016…(czytaj)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2015…(czytaj)

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratora Okręgowego w Poznaniu za rok 2015…(czytaj)


ROK 2015

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Poznaniu na rok 2015…(czytaj)KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W POZNANIU
W LATACH 2016-2017:


1. Realizacja obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

2. Sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontronych sformułowanych po kontroli przeprowadzonej przez DBiMP w 2015r. nt. Prawidłowość realizacji postanowień zawartej umowy dla zadania pn. Budowa budynku Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie,

3. Sprawdzenia spełnienia wymogów formalnych przez głównych księgowych w jednostkach organizacyjnych prokuratury.2017 rok

 

W I Z Y T A C J E

 

 1. PO V WL 2.2017 – wizytacja Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu ( Zarządzenie nr 4.2017 )
 2. PO V WL 3.2017 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Lesznie ( Zarządzenie nr 28.2017 ),
 3. PO V WL 7.2017 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Obornikach ( Zarządzenie nr 83.2017 )

L U S T R A C J E

 1. PO V WL  4.2017 – lustracja spraw pozostających w zawieszeniu w prokuraturach rejonowych, w których do dnia 31 grudnia 2020 roku upływa termin przedawnienia karalności przestępstwa ( Zarządzenie nr 40.2017 ),
 2. PO V WL 5.2017 – lustracja spraw trwających procesowo powyżej 6 miesięcy i wybranych spraw trwających procesowo od 3 do 6 miesięcy w Prokuraturze Rejonowej w Obornikach ( Zarządzenie nr 51.2017 ),

2016 rok

 

W I Z Y T A C J E

 

 1. PO IV WL 1.2016 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Środzie Wlkp. ( Zarządzenie nr 142/15 )
 2. PO IV WL 2.2016 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Pile ( Zarządzenie nr 6.2016 ),
 3. PO IV WL 3.2016 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie ( Zarządzenie nr 28.2016 )
 4. PO IV WL 4.2016 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wlkp. ( Zarządzenie nr 30.2016 )
 5. PO V WL 5.2016 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Złotowie ( Zarządzenie nr 52.2016 )
 6. PO V WL 6.2016 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Gnieźnien ( Zarządzenie nr 93.2016 )
 7. PO V WL 7.2016 – wizytacja Prokuratury Rejonowej Poznań-Nowe Miasto w Poznaniu ( Zarządzenie nr 120.2016 )

2015 rok

 

W I Z Y T A C J E

 

 1.  I A 400/1/15 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Chodzieży ( Zarządzenie nr 2/15 )
 2.  I A 400/2/15 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu( Zarządzenie nr 3/15 ),
 3.  I A 400/3/15 – wizytacja Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ( Zarządzenie nr 15/15)
 4. IV A 400/1/15 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu ( Zarządzenie nr 69/15 )
 5.  IV A 400/2/15 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Śremie ( Zarządzenie nr 96/15 )
 6.  IV A 400/3/15 – wizytacja Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu ( Zarządzenie nr 97/15 )
 7.  IV A 400/5/15 – wizytacja Prokuratury Rejonowej w Gostyniu ( Zarządzenie nr 125.15 )

L U S T R A C J E

 

 1. IV A 400/4/15 – lustracja postępowań zawieszonych w prokuraturach rejonowych, w których czas trwania zawieszenia postępowań wynosi powyżej 5 lat, a także w tych jednostkach, w których wskaźnik procentowy zawieszenia odbiegał na koniec czerwca 2015 roku od średniego wskaźnika krajowego ( Zarządzenie nr 103/15 )
 2. IV A 400/6/15 – lustracja spraw zakończonych od 2 stycznia do 30 września 2015 roku prawomocną odmową wszczęcia i umorzenia, w których sądy uwzględniły zażalenie w trybie art. 330§1 k.p.k. ( Zarządzenie nr 141/15 )
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mateusz Pakulski
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-14
Data udostępnienia informacji: 2020-06-17
Liczba odsłon: 4 661