Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie ul. Poznańska 10 66-200 Świebodzin tel.: 68 382 24 39, faks: 68 382 28 86 e-mail: prswiebodzin@zielona-gora.po.gov.pl http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=44

Swoją właściwością obejmuje:
gminy z terenu powiatu zielonogórskiego: Babimost, Bojadła, Kargowa, Sulechów, Trzebiechów
gminy z terenu powiatu świebodzińskiego: Zbąszynek, Szczaniec, Lubrza, Skąpe, Łagów, Świebodzin

Prokurator Rejonowy – Krzysztof Pieniek – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Ewa Grześkowiak – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Prokurator  Rejonowy  w Świebodzinie –  Krzysztof Pieniek

 1. nadzoruje  i  kontroluje  całokształt pracy  prokuratorów  i sekretariatu  oraz czuwa  nad  wykonywaniem  działań z zakresu zadań organizacyjnych  Prokuratury  Rejonowej w Świebodzinie

2. dekretuje  wszelką  wpływającą  pocztę

3. przydziela  osobiście  prokuratorom  do  prowadzenia i nadzorowania poszczególne  sprawy oraz dekretuje sprawy do prowadzenia i nadzorowania  przez Dział do prowadzenia śledztw

4. sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy poprzez aprobatę wobec asesorów:

5. przydziela  wokandy  na  rozprawy,  sprawdza  przygotowanie  prokuratorów  do rozpraw

6. bierze  udział  w  rozprawach  i  posiedzeniach   sądowych , sporządza  środki  odwoławcze  oraz  wyznacza  prokuratorów do  posiedzeń  w sądzie, hospituje  prokuratorów w sądzie

7. nadzoruje  księgi  Drz oraz  kontroluje  okresowo  pozostałe   repertoria

8. reprezentuje Prokuraturę, składa  sprawozdania  z  działalności  Prokuratury  Rejonowej, bierze  udział  w  naradach, spotkaniach  z  ludnością  oraz  wyznacza  na to  odpowiednich  prokuratorów, organizuje  narady  z  prokuratorami

9. przyjmuje  obywateli  w  sprawach  skarg i zażaleń oraz interesantów prowadzonych i nadzorowanych przez siebie śledztwach

10. dokonuje  analizy  przestępczości, która  staje  się  problemem  w  zasięgu  Prokuratury,

11. odpowiada  za  dane  statystyczne

12. sprawdza co najmniej  raz w miesiącu zabezpieczenie tajemnicy służbowej i pomieszczeń  Prokuratury

13. dokonuje  kontroli  spraw  zawieszonych, dowodów rzeczowych, archiwizacji, a na bieżąco  rytmiczności pracy, szybkości nadawania biegu i poziomu wytycznych

14. dokonuje  kontroli i instruktażu  w  zakresie  biurowości  i  statystyki
15. informuje  o  ważniejszych  wydarzeniach  Prokuraturę  Okręgową w Zielonej Górze

16. organizuje  i  bierze udział w naradach  z  funkcjonariuszami  Policji  oraz  spotkaniach  ze  społeczeństwem

17. czuwa  nad  rytmicznością  pracy  i  opanowaniem  wpływu  spraw

18. prowadzi osobiście i nadzoruje zadekretowane na siebie postępowania przygotowawcze oraz zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniach przygotowawczych  prowadzonych i nadzorowanych przez innych prokuratorów,

19. wykonuje wszelkie czynności w zawieszonych przez siebie postępowaniach, zatwierdza wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wnioski w przedmiocie wymiaru kary, na  wniosek zainteresowanych prokuratorów konsultuje z nimi decyzje kończące postępowanie oraz wszelkie decyzje co do środków zapobiegawczych

20. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania jednostki oraz w dniu ustawowo wolne od pracy zgodnie z wcześniej ustalonym planem

21. jest odpowiedzialny za załatwianie, kontrolę oraz sposób rejestrowania skarg i wniosków obywateli

22. przydziela innym prokuratorom i asesorom do załatwienia sprawy zadekretowane w Pc,  Pa, Pn.

 Zastępca Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie – Ewa Grześkowiak

1. nadzoruje i prowadzi  postępowania przygotowawcze przydzielone do załatwienia przez Prokuratora Rejonowego, wykonuje wszelkie czynności w zawieszonych przez siebie Postępowaniach,

2. według przydziału bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądu oraz sporządza środki odwoławcze,

3. przyjmuje  petentów  w  Prokuraturze oraz interesantów w prowadzonych i nadzorowanych przez siebie śledztwach i dochodzeniach,

4. czuwa  nad  rytmicznością  pracy  i  opanowaniem  wpływu  na  swoim  odcinku  pracy,

5. bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami lokalnych społęczności,

6. sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu,

7. pełni dyżury zdarzeniowe po godzinach urzędowania jednostki oraz w dniu ustawowo wolne od pracy zgodnie z wcześniej ustalonym planem,

8. wykonuje wszelkie  inne  czynności  zlecone  przez Prokuratora  Rejonowego,

9. zastępuje  w  czasie  urlopu  i choroby Prokuratora Rejonowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia informacji: 2018-02-21
Liczba odsłon: 5 209