Prokuratura Rejonowa w Żaganiu ul. Dworcowa 57, 68-700 Żagań tel.: 68 377 21 48, faks 68 377 66 64 e-mail: przagan@zielona-gora.po.gov.pl http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=47

Swoją właściwością obejmuje:
miasta: Gozdnica i Żagań oraz gminy z terenu powiatu żagańskiego: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań

Prokurator Rejonowy – Agnieszka Sobieszek – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Anna Pirścionek- Prokurator Prokuratury Rejonowej

Prokurator Rejonowy w Żaganiu – Agnieszka Sobieszek

1. Kieruje pracą całej Prokuratury, reprezentuje urząd i utrzymuje kontakty z władzami i urzędami, w szczególności:
– koordynuje na terenie działalności tut. Prokuratury walkę z przestępczością,

– sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Działu do prowadzenia śledztw,

– nadzoruje śledztwa i dochodzenia prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Żaganiu

– kieruje działalnością profilaktyczną,

– decyduje o stosowaniu względnie o odstąpieniu od stosowania środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania,

– aprobuje decyzje merytoryczne w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów (zakres aprobaty określa odrębnezarządzenie),

– reguluje obciążeniem prokuratorów sprawami i wokandami sądowymi,

– hospituje wystąpienia prokuratorów na rozprawach,

– uczestniczy w naradach z funkcjonariuszami Policji,

– przyjmuje skargi i zażalenia w godzinach urzędowania,

– kontroluje przestrzeganie przepisów tajemnicy państwowej i służbowej,

– koordynuje w całej prokuraturze działania cywilistyczne i administracyjne oraz osobiście je inicjuje w sprawach wymagających interwencji prokuratora,

– zastępuje w czasie urlopu Zastępcę Prokuratora Rejonowego.

Zastępca Prokuratora Rejonowego w Żaganiu – Anna Pierścionek

– zastępuje Prokuratora Rejonowego w Żaganiu w pełnym zakresie jego obowiązków, podczas jego nieobecności,
– nadzoruje śledztwa i dochodzenia prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Żaganiu, Komisariat Policji w Szprotawie i Komisariat Policji w Iłowej.
– bierze udział w rozprawach sądowych, wnosi powództwa adhezyjne, oraz środki odwoławcze od orzeczeń sądowych w sprawach, w których była autorem aktu oskarżenia lub innej decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze,
– podejmuje działania na rzecz rodziny,
– przyjmuje sprawozdania z rozpraw, decyduje o złożeniu środka odwoławczego, aprobuje projekty apelacji i zażaleń opracowywanych przez wszystkich asesorów,
– aprobuje decyzje merytoryczne w sprawach prowadzonych, lub nadzorowanych przez asesorów (zakres aprobaty określa odrębne zarządzenie),
– sprawuje nadzór i kontroluje pracę sekretariatu,
– przyjmuje skargi i zażalenia w godzinach urzędowania,

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia informacji: 2018-02-21
Liczba odsłon: 3 673