Nazwa środka trwałego wg klasyfikacji środków trwałych
Wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2019r.

1. Grunty – 577 926,00
2. Budynki i lokale – 9 753 599,65
3. Urządzenia techniczne i maszyny – 107 591,88
4. Środki transportowe – 77 580,00
5. Inne środki trwałe – 48 394,47

Rzeczowe aktywa trwałe razem – 10 576 901,60

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Justyna Walasek
Informację udostępnił: Agata Pawłowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-08
Data udostępnienia informacji: 2015-06-03
Liczba odsłon: 4 761