Nazwa środka trwałego wg klasyfikacji środków trwałych
Wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2018r.

1. Grunty – 577 926,00
2. Budynki i lokale – 10 120 134,13
3. Urządzenia techniczne i maszyny – 118 490,73
4. Środki transportowe – 109 440,00
5. Inne środki trwałe – 59 963,11

Rzeczowe aktywa trwałe razem – 10 985 953,97

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Justyna Walasek
Informację udostępnił: Agata Pawłowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-08
Data udostępnienia informacji: 2015-06-03
Liczba odsłon: 3 688