Nazwa środka trwałego wg klasyfikacji środków trwałych
Wartość bilansowa wg stanu na dzień 31.12.2017r.

1. Budynki i lokale – 10 058 724,91
2. Urządzenia techniczne i maszyny – 234 747,16
3.  Środki transportowe – 149 500,16
4. Inne środki trwałe – 90 654,69

Rzeczowe aktywa trwałe razem – 10 533 626,92

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Justyna Walasek
Informację udostępnił: Agata Pawłowska
Data wytworzenia informacji: 2017-03-08
Data udostępnienia informacji: 2015-06-03
Liczba odsłon: 2 353