PROKURATURA REGIONALNA W POZNANIU
ul. Solna 10 61-736 Poznań
telefon: (61) 8852-900      fax:(61) 8852-902

adres e-mail:sekretariat@poznan.pr.gov.pl

 • RZECZNIK PRASOWY

Anna MARSZAŁEK – prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu
tel kom. 502 195 913
adres e-mail: rzecznik@poznan.pr.gov.pl

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej  w Poznaniu nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów.

Adres poczty e-mail rzecznik@poznan.pr.gov.pl nie służy do składania skarg i wniosków przez interesantów, ani też do przesyłana ofert handlowych, lecz do kierowania zapytań przez przedstawicieli środków masowego przekazu.

Sposób przyjmowania spraw, w tym skarg i wniosków, w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu opisany jest na stronie internetowej w zakładce: SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w odrębnych zakładkach znajdują się także informacje dla pokrzywdzonych oraz osób z niepełnosprawnościami.

 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Marek HIRSZ
tel. 61 885 2945
adrs e-mail: iod@poznan.pr.gov.pl

Rachunki bankowe:

 • dochody budżetowe: NBP O/O Poznań
  20 1010 1469 0058 1622 3100 0000 PLN
 • sumy depozytowe – przelewy: BGK Oddział Poznań
  58 1130 1088 0001 3137 7890 0001 PLN
  31 1130 1088 0001 3137 7890 0002 EUR
 • sumy depozytowe – wyłącznie dla wpłat gotówkowych
  73 1240 6957 0111 0000 0000 2429 PLN
  33 1240 6957 0978 0000 0000 0539 EUR
  (Wpłaty gotówkowe dokonane w Pekao S.A. nie podlegają opłatom)

ZARZĄDZENIE Nr 37/19 PROKURATORA REGIONALNEGO W POZNANIU z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży świadków, osób towarzyszących oraz biegłych, tłumaczy, specjalistów nie będących funkcjonariuszami organów procesowych w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Paweł Kwapisz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-23
Data udostępnienia informacji: 2016-05-19
Liczba odsłon: 20 213