Prokuratura Regionalna w Poznaniu mieści się w budynku przy ulicy Solnej nr 10 w Poznaniu,  na wysokości skrzyżowania z ul. Młyńską. W budynku są również siedziby Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz prokuratur rejonowych z terenu miasta Poznania.

Przed budynkiem jest przejście dla pieszych przez ulicę Solną (ulica dwupasmowa, jezdnie oddzielone z pasem zieleni). Przejście to jest wyposażone w sygnalizację świetlną i dźwiękową, obniżone krawężniki oraz pasy guzków ostrzegawczych (brak linii prowadzących).

Przed budynkiem znajdują się przystanki autobusów miejskich (przystanek „SOLN02” dla linii: 51, 60, 63, 233 oraz przystanek „SOLN01” dla tych samych, a nadto dla linii 231 i 248.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się na Placu Bernardyńskim (przystanki „PLBE71” i „PLBE72” dla linii: 5, 13, 15, 16) oraz na Placu Cyryla Ratajskiego (przystanki  „PLRA41” oraz „PLRA42” dla linii: 3, 4, 8, 17).

Posiadacze telefonów komórkowych z systemem Android mogą skorzystać z aplikacji myMPK oferującej wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do siedziby Prokuratury znajduje się oznakowane miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie. Nie ma konieczności korzystania ze schodów, wewnątrz budynku są windy. Windy w budynku mają udźwig 1025 kg, a ich drzwi otwierają się na szerokość 90 cm. Windy posiadają napisy alfabetem Braille’a, ale nie oferują komunikatów głosowych.

Bezpośrednio za wejściem do budynku znajdują się stanowiska ochrony. Pracownicy ochrony udzielają informacji odnośnie poruszania się w budynku, w tym również o lokalizacji toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Z pracownikami ochrony można skontaktować się telefonicznie pod numerami 61–8852066 oraz 61–8852054.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu informuje, że zgodnie z dyspozycją ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych  środkach komunikowania się (jt. Dz.U. z 2017 poz. 1824) osobom uprawnionym (trwale lub okresowo doświadczającym trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji), w godzinach urzędowania (w dni robocze od godz. 7.30 do 15.30), zapewnia możliwość kontaktu, w szczególności:
telefonicznie pod numerem: 61–885 2901
faksem pod numerem: 61–885 2902
pocztą elektroniczną pod adresem: sekretariat@poznan.pr.gov.pl
poprzez wiadomości tekstowe (SMS, MMS) pod numerem 696 462 873
i inne wskazane w art. 3 ust. 5 wskazanej ustawy.

Prokuratura zapewnia także możliwość skorzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika na zasadach określonych w art. 10 i następnych wskazanej ustawy.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2018-10-26
Data udostępnienia informacji: 2018-10-29
Liczba odsłon: 2 884

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj