W związku z ustanowieniem w 2000 r. dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, w dniach 21 – 28 lutego 2020 r. obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W organizację obchodów, poprzez pełnienie dyżurów, włączą się również jednostki prokuratury regionu poznańskiego. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą w tych dniach skorzystać z bezpłatnych porad i informacji.

W Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu osoby pokrzywdzone mogą uzyskać pomoc prawną w siedzibie Prokuratury przy ul. Solnej 10, IV p. w dniu 24 lutego 2020 r. w godz. od 15.00 do 17.00 oraz w dniach 25 i 27 lutego 2020 r. w godzinach od 10.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje o miejscu i godzinach dyżurów w prokuraturach okręgowych i rejonowych w ramach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”  będą zamieszczone na stronach internetowych prokuratur okręgowych.

Wsparcia będą udzielały m.in. podmioty, które świadczą w 2020r. pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości-Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których lista dostępna jest pod adresem : http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2020-02-14
Data udostępnienia informacji: 2020-02-14
Liczba odsłon: 120