piątek, 06 grudnia 2019

Zatrzymania w związku z procederem wyłudzeń w podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje, prowadzone przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w okresie od stycznia 2014 roku do kwietnia 2015 roku wyłudzeniem ze Skarbu Państwa nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie blisko 58  milionów złotych, narażeniem tego podatku na uszczuplenie oraz praniem brudnych pieniędzy.

Działalność osób zaangażowanych w przestępczy proceder miała polegać na pozorowaniu, na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, obrotu towarem w postaci kawy i napojów energetycznych, które w rzeczywistości nie istniały, a faktury wystawiane dla wykazania tych transakcji nie odzwierciedlały rzeczywistego obrotu towarem.

W dniach od 3 do 4 grudnia 2019 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Poznaniu zatrzymali 8 osób, którym zarzucono między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstwa karno – skarbowe.

Wobec 5 osób zatrzymanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze, w tym w  postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu lub zakazem jego wydania.

Wobec 3 osób zatrzymanych, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za zarzucone podejrzanym przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Anna Marszałek
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2019-12-06
Data udostępnienia informacji: 2019-12-06
Liczba odsłon: 251