piątek, 21 lutego 2020

Zatrzymania w związku z utrudnianiem postępowania karnego

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu śledztwo dotyczące utrudniania postępowania karnego zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym, poprzez udzielenie sprawcy  przestępstwa pomocy do ukrywania się przed wykonaniem orzeczonej kary pozbawienia wolności.

W dniach od 19 do 20 lutego 2020 r., na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 2 osoby, tj. Bogdana G, któremu zarzucono utrudnianie postępowania karnego, zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2016 r., skazującego Marka F. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, poprzez udzielenie Markowi F. pomocy do ukrywania się przed wykonaniem orzeczonej wobec niego kary. Zarzucone Bogdanowi G. przestępstwo zakwalifikowane zostało z art. 239 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dokonali także zatrzymania Czesława Z., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 233 § 1 k.k., mającego polegać na zeznaniu, w toku prowadzonego postępowania karnego, nieprawdy w zakresie okoliczności związanych z udzieleniem Markowi F. pomocy do ukrywania się przed wykonaniem orzeczonej wobec niego kary. Przestępstwo składania fałszywych zeznań zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 8.

Wobec zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Anna Marszałek
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2020-02-21
Data udostępnienia informacji: 2020-02-20
Liczba odsłon: 181