Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje, prowadzone przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu śledztwo w sprawie narażenia na uszczuplenie oraz spowodowanie uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości przez kilkadziesiąt współdziałających ze sobą na terenie Poznania oraz innych miejscowości w kraju, w latach 2013-2016, podmiotów gospodarczych, których przedstawiciele podawali nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny wystawiali faktury VAT podlegające rozliczeniu.

W dniu 26 lutego 2020 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze CBŚP oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 5 osób, którym zarzucono, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawianie nierzetelnych faktur VAT, posługiwanie się takimi fakturami wobec organów skarbowych oraz narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości, w łącznej kwocie 10.188.973,75 złotych. Zatrzymanym zarzucono także popełnienie przestępstwa prania brudnych pieniędzy, zagrożonego karą do 8 lat pozbawienia wolności, a w sytuacji uczynienia sobie przez sprawcę z popełnionego przestępstwa stałego źródła dochodu – zagrożonego karą do 12 lat pozbawienia wolności.

W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono telefony komórkowe, komputery, karty SIM oraz dokumentację mającą związek z prowadzonym śledztwem, a także dokonano tymczasowego zajęcia mienia o wartości ok. 100.000 złotych.

Wobec 4 podejrzanych, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto  w Poznaniu, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, natomiast wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Anna Marszałek
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2020-03-02
Data udostępnienia informacji: 2020-03-02
Liczba odsłon: 271