add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA – Prokuratura Krajowa
czwartek, 19 grudnia 2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA

Na podstawie przepisu art. 180 § 3 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.740) oraz § 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1838), Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu w dniu 19 grudnia 2019 roku i stwierdzeniu, że zgłoszenia kandydatów zostały złożone w terminie i spełniają wymogi formalne określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, ustaliła następującą listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu:

1.      Dutka Anna Maria
2.      Koluch Patryk
3.      Kończal Rafał
4.      Kuźma Dominika
5.      Matkowska Karolina
6.      Pawlak Paulina
7.      Ryś Kamil
8.      Sierżant Paula

Drugi etap konkursu rozpocznie się w dniu 21 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do stawiennictwa wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2019-12-19
Data udostępnienia informacji: 2019-12-19
Liczba odsłon: 1 887

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj