add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Oświadczenia majątkowe 2015 – Prokuratura Krajowa

Zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Krajowego Nr 23/16 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie sposobu udostępniania oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury właściwy prokurator regionalny publikuje na stronie internetowej prokuratury regionalnej informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów prokuratury regionalnej.

Publikacji podlegają informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów złożone po dniu 31 grudnia 2015 r.

Oświadczenia o stanie majątkowym Prokuratora Regionalnego w Poznaniu, podległych prokuratorów okręgowych oraz prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wykonujących zadania w Wielkopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu publikowane są na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.

Publikacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej podlegają oświadczenia o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. niżej wymienionych prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Poznaniu:

1.      Maćkowiak Rafał
2.      Grześkowiak Krzysztof
3.      Mazurkiewicz Grzegorz
4.      Wolf-Derda Daria
5.      Szewczykowska Lucyna
6.      Niemczyk Karolina
7.      Degler Agnieszka
8.      Feist Magdalena

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-06-30
Data udostępnienia informacji: 2018-08-23
Liczba odsłon: 3 028

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj