add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Oświadczenia majątkowe 2016 – Prokuratura Krajowa

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177 ze zm.) prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (§ 1) przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska prokuratora (§ 5).

Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości prokuratora lub asesora prokuratury. Na wniosek prokuratora, który złożył oświadczenie, prokurator przełożony może podjąć decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla niego najbliższych (§ 7).

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. (§ 7a).

Prokuratura Regionalna w Poznaniu:

Pliki do pobrania

Grzybek Romuald (w związku z przejściem w stan spoczynku) Grzybek Romuald (w związku z przejściem w stan spoczynku) Wacławek Barbara (w związku z przejściem w stan spoczynku) Wacławek Barbara (w związku z przejściem w stan spoczynku) Frankowski Zbigniew (w związku z przejściem w stan spoczynku) Frankowski Zbigniew (w związku z przejściem w stan spoczynku) Grześkowiak Krzysztof (w związku z przejściem w stan spoczynku) Grześkowiak Krzysztof (w związku z przejściem w stan spoczynku) Jóźwiak Ryszard (w związku z przejściem w stan spoczynku) Jóźwiak Ryszard (w związku z przejściem w stan spoczynku) Kaczmarek Jarosław (w związku z przejściem w stan spoczynku) Kaczmarek Jarosław (w związku z przejściem w stan spoczynku) Hadyniak-Chojnacka Katarzyna Hadyniak-Chojnacka Katarzyna Milecka Dorota Milecka Dorota Kaczmarek Jarosław Kaczmarek Jarosław Rote Marek Rote Marek Urowski Piotr Urowski Piotr Grzybek Romuald Grzybek Romuald Grzeszczyk Hanna Grzeszczyk Hanna Konieczny Marek Konieczny Marek Fabiś Sylwia Fabiś Sylwia Jóźwiak Ryszard Jóźwiak Ryszard Kwapisz Paweł Kwapisz Paweł Jasiewicz Paweł Jasiewicz Paweł Orlicki Mariusz Orlicki Mariusz Grześkowiak Krzysztof Grześkowiak Krzysztof Wacławek Barbara. Wacławek Barbara. Woźniak Anna Woźniak Anna Feist Magdalena Feist Magdalena Zajler Sławomir Zajler Sławomir Frankowski Zbigniew Frankowski Zbigniew Flis-Szymkowiak Magdalena Flis-Szymkowiak Magdalena Pawlak Jacek Pawlak Jacek Ziółkowski Sławomir Ziółkowski Sławomir Woźniak Alicja Woźniak Alicja Wałęsa Honorata Wałęsa Honorata Pierzyński Zbigniew Pierzyński Zbigniew Maćkowiak Maciej Maćkowiak Maciej
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27
Data udostępnienia informacji: 2018-08-23
Liczba odsłon: 5 696

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj