add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, pełnionej funkcji, członkostwie w partii politycznej 2020 – Prokuratura Krajowa

Na podstawie artykułu. 103a z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2019.740 t.j. ze zm.)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: prokurator Alicja Woźniak
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2020-04-02
Data udostępnienia informacji: 2021-02-25
Liczba odsłon: 2 222

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj