13 listopada 2020 r.
Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy z przeznaczeniem na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze Rejonowej w Brzozowie.

Załączniki: Wnioski i oświadczenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25 maja 2020 r.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


27 marca 2020 r.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko inspektora do spraw płac.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko inspektora do spraw płac.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Wyniki II etapu konkursu na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko inspektora do spraw płac.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko inspektora do spraw płac.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska asystenta prokuratora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na 2 etaty asystenta prokuratora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko inspektora do spraw płac w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na 2 etaty asystenta prokuratora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na 2 wolne stanowiska asystenta prokuratora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Informacja o wynikach konkursu na 5 stanowisk asystenta prokuratora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na 5 stanowisk asystenta prokuratora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na 5 stanowisk asystenta prokuratora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy


Ogłoszenie o konkursie na 5 wolnych stanowisk asystenta prokuratora.


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie.


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki: Kwestionariusz osobowy


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.

Załączniki:    Kwestionariusz osobowy


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzozowie.


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Sanoku.


Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Lista kandydatów dopuszczonych do III etapu konkursu na 2 stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na 2 stanowiska asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Informacja o wynikach konkursu na wolny 1 etat asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Krośnie.


Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie.


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie.


 

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzozowie.

 


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Brzozowie.


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Zarych
Informację udostępnił: Piotr Zarych
Data wytworzenia informacji: 2017-12-27
Data udostępnienia informacji: 2013-10-25
Liczba odsłon: 13 053

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj