1. Statystyka.

W 2019 r. wpłynęło do prokuratur okręgu krośnieńskiego:

  • 9381 spraw karnych
  • 742 sprawy cywilne
  • 532 sprawy administracyjne

Ogółem załatwiono 9411 spraw karnych, do sądów skierowano 1748 aktów oskarżenia wobec 1953 osób.
Załatwiono 652 sprawy cywilne oraz 509 spraw administracyjnych.

Dane dotyczące spraw karnych w rozbiciu na poszczególne jednostki:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie:
– wpłynęło: 110
– załatwiono: 97

Prokuratura Rejonowa w Brzozowie:
– wpłynęło: 966
– załatwiono: 962

Prokuratura Rejonowa w Jaśle:
– wpłynęło: 2159
– załatwiono: 2199

Prokuratura Rejonowa w Krośnie:
– wpłynęło: 2871
– załatwiono: 2886

Prokuratura Rejonowa w Lesku:
– wpłynęło: 1401
– załatwiono: 1388

Prokuratura Rejonowa w Sanoku:
– wpłynęło: 1874
– załatwiono: 1879

2. Kontrola Zarządcza.

Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu krośnieńskiego na rok 2021 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Krośnie  za 2020 rok – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Krośnie za 2020 rok – pobierz w formacie PDF

3. Sprawozdania finansowe.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. – pobierz w formacie PDF

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019 r. – pobierz w formacie PDF

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r. – pobierz w formacie PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r. – pobierz w formacie PDF

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Zarych
Informację udostępnił: Piotr Zarych
Data wytworzenia informacji: 2017-12-14
Data udostępnienia informacji: 2013-01-18
Liczba odsłon: 3 988

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj