1. Statystyka.

W 2017 r. wpłynęło do prokuratur okręgu krośnieńskiego:

  • 8685 spraw karnych
  • 574 sprawy cywilne
  • 597 spraw administracyjnych

Ogółem załatwiono 8521 spraw karnych, do sądów skierowano 1451 aktów oskarżenia wobec 1731 osób.
Załatwiono 587 spraw cywilnych oraz 584 sprawy administracyjne.

Dane dotyczące spraw karnych w rozbiciu na poszczególne jednostki:

Prokuratura Okręgowa w Krośnie:
– wpłynęło: 121
– załatwiono: 117

Prokuratura Rejonowa w Brzozowie:
– wpłynęło: 844
– załatwiono: 825

Prokuratura Rejonowa w Jaśle:
– wpłynęło: 1934
– załatwiono: 1892

Prokuratura Rejonowa w Krośnie:
– wpłynęło: 2628
– załatwiono: 2575

Prokuratura Rejonowa w Lesku:
– wpłynęło: 1311
– załatwiono: 1302

Prokuratura Rejonowa w Sanoku:
– wpłynęło: 1847
– załatwiono: 1810

2. Kontrola Zarządcza.

Plan działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury okręgu krośnieńskiego na rok 2019 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Krośnie  za 2018 rok – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Krośnie za 2018 rok – pobierz w formacie PDF

3. Sprawozdania finansowe.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. – pobierz w formacie PDF

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r. – pobierz w formacie PDF

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r. – pobierz w formacie PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r. – pobierz w formacie PDF

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Zarych
Informację udostępnił: Piotr Zarych
Data wytworzenia informacji: 2017-12-14
Data udostępnienia informacji: 2013-01-18
Liczba odsłon: 3 125