Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów
ul. Hetmańska 45d,
35-078 Rzeszów;

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Centrala:  17 5061 100,
fax. 17 5061 103
email: miastorzeszow@-spam-rzeszow.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy dla miasta Rzeszów: p.f. Renata Krut:                tel. 17 5061 132
Z-ca Prokuratora Rejonowego dla miasta Rzeszów: p.p.f. Katarzyna Drupka: tel. 17 5061 132

Sekretariat 4 Ds. – tel. 17 5061 127
Sekretariat 5 Ds. – tel. 17 5061 130
Sekretariat 6 Ds. – tel. 17 5061 128
Sekretariat 9 Ds. – tel. 17 5061 131
Wokandy – tel. 17 5061 124
Sprawy – tel. 17 5061 105

Dział do Spraw Wojskowych
ul. Lisa Kuli 20

35-959 Rzeszów

Sektrtariat
tel. 17 5061 185         fax. 17 5061 199

Z-ca Prokuratora Rejonowego do Spraw Wojskowych
Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie:  mjr Karol Czuba

 

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków codziennie od 13.30 do 14.00 oraz w każdy poniedziałek od 15.30 do 16.00. Zastępca Prokuratora Rejonowego   przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków codziennie od 14.00 do 14.30 oraz w każdy wtorek od 15.30 do 16.00. Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Prokuraturę Rejonową dla miasta Rzeszów dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (wraz z jezdnią) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (bez jezdni) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (wraz z jezdnią) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku południowym wschodnią, a dalej południową, zachodnią i północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów znajduje się miasto Rzeszów z wyłączeniem osiedli: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.

 

Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20,
35-959 Rzeszów;

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Biuro podawcze tel. 17 50 61 154
fax:  17 85 33 746

email: rzeszow@-spam-rzeszow.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.p.f. Piotr Pawlik
Z-ca Prokuratora Rejonowego:  p.f. Małgorzata Stefkowska-Kujas

Numery telefonów bezpośrednie:
Prokurator Rejonowy tel. 17 50 61 150
Z-ca Prokuratora Rejonowego tel. 17 50 61 150
Biuro Podawcze tel. 17 50 61 154
Sekretariat 1 Ds. tel. 17 50 61 164
Sekretariat 2 Ds. tel. 17 50 61 166
Sekretariat 3 Ds i 8 Ds tel. 17 50 61 167
Wokandy tel. 17 50 61 163
Sprawy zawieszone tel. 17 50 61 162

Prokurator Rejonowy oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków codziennie od 14.00 do 15.00 oraz w każdy wtorek od 14.00 do 16.00. Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00.

Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, a także dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar w granicach przebiegających od przecięcia prawego brzegu rzeki Wisłok z północną granicą administracyjną miasta, wschodnim brzegiem rzeki Wisłok w kierunku południowym do mostu Karpackiego, dalej północną stroną (bez jezdni) alei Powstańców Warszawy do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana i aleją Gen. Władysława Sikorskiego, następnie zachodnią stroną (wraz z jezdnią) alei Gen. Władysława Sikorskiego w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Białogórską, dalej północną stroną ul. Białogórskiej (bez jezdni) w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej miasta, następnie w kierunku północnym wschodnią, a dalej północną granicą administracyjną miasta do jej przecięcia z prawym brzegiem rzeki Wisłok

 W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie znajduje się miasto Dynów oraz gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn oraz osiedla  z terenu miasta Rzeszów: Załęże, Pobitno, Dąbrowszczaków, Wilkowyja, Mieszka I, Nowe Miasto, Paderewskiego, Słocina, Zimowit, Zalesie.


 

Prokuratura Rejonowa w Dębicy
ul. 3 Maja 2,
39-200 Dębica

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

Sekretariat Prokuratora Rejonowego: 17 5061 400,
Biuro Podawcze: 17 5061 404,
tel./fax 14 67 02 217,

email: debica@-spam-rzeszow.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.f. Jacek Żak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.o. Mirosław Michno

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13.00 do 15.30, w sprawach bieżących w godzinach urzędowania. Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Dębicy znajduje się miasto Dębica oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Pilzno i Żyraków.


Prokuratura Rejonowa w Leżajsku
ul. Mickiewicza 47,
37-300 Leżajsk

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

fax  17 24 05 368
Sekretariat: 17 5061 465,
email: lezajsk@-spam-rzeszow.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy:  p.f. Katarzyna Leszczak
Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Magdalena Kurpiel

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13.00 do 15.00, w sprawach bieżących codziennie w godzinach urzędowania. Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Leżajsku znajduje się miasto Leżajsk oraz gminy: Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk i Nowa Sarzyna.


 

Prokuratura Rejonowa w Łańcucie
ul. Grunwaldzka 10,
37-100 Łańcut,

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

fax  17 22 53 049
Sekretariat: 17 5061 433, 17 5061 425
email: lancut@-spam-rzeszow.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.f. Marek Jękot
Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Dariusz Sudak

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13.00 do 15.00, w sprawach bieżących codziennie w godzinach urzędowania. Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Łańcucie znajduje się miasto Łańcut oraz gminy: Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa i Żołynia.


 

Prokuratura Rejonowa w Ropczycach
ul. Sienkiewicza 1,
39-100 Ropczyce,

Godziny urzędowania: (pn – pt) 7.30 – 15.30

fax:  17 22 18 518
Sekretariat: 17 5061 445, 17 5061 450
email: ropczyce@-spam-rzeszow.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy: p.f. Wojciech Przybyło
Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Bernedetta Szpyrka-Kwartnik

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od 13.00 do 15.00, w sprawach bieżących codziennie w godzinach urzędowania. Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ropczycach znajduje się miasto Ropczyce oraz gminy: Iwierzyce, Ostrów, Ropczyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie.


 

Prokuratura Rejonowa w Strzyżowie
ul. 8-marca 9,
38-100 Strzyżów

fax: 17 27 62 924
Sekretariat: 17 5061 485, 489
Informacja: 17 5061 489, 490, 491
email: strzyzow@-spam-rzeszow.po.gov.pl

Prokurator Rejonowy:
Z-ca Prokuratora Rejonowego: p.f. Zbigniew Wieszczek

Prokurator Rejonowy przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków oraz  bieżących codziennie od 8.00 do 15.00. Prokuratorzy i pracownicy sekretariatu przyjmują strony w sprawach bieżących od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

W obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Strzyżowie znajduje się miasto Strzyżów oraz gminy: Czudec, Frysztak, Niebylec, Strzyżów i Wiśniowa.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Witkowski
Informację udostępnił: Paweł Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2017-11-07
Data udostępnienia informacji: 2011-08-02
Liczba odsłon: 11 407