Zawiadomienia o przestępstwie i inne pisma mogą być składane osobiście w biurach podawczych Prokuratury Okręgowej i podległych jej prokuratur rejonowych za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres danej prokuratury.

Załatwianie spraw odbywa się w trybie ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007r. – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 169 poz. 1189) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Nr 165/07/DO z dnia 7 września 2007 w sprawie zakresu działania sekretariatu i innych działów administracji w powszechnych jednostkach prokuratury

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w art. 221 – 256 kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska / nazwy / oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Witkowski
Informację udostępnił: Paweł Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-05
Data udostępnienia informacji: 2008-06-05
Liczba odsłon: 4 318

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj