W roku 2015 do prokuratur okręgu rzeszowskiego:

 • wpłynęło 12.227 spraw karnych,
 • załatwiono ogółem 12.563 spraw,
 • pozostało do załatwienia 904 sprawy.
 1. Pozostałość spraw w stosunku do przeciętnego miesięcznego wpływu obniżyła się z 91,2 % w 2014 roku do 88,7 % w 2015r. w całym okręgu.
 2. Przesłano do sądu z aktem oskarżenia, wnioskiem w trybie przyspieszonym, wnioskiem z art. 335 § 1 kpk, wnioskiem o warunkowe umorzenie oraz wnioskiem z art. 324 kpk – 3336 spraw, co stanowi 31,9% wszystkich załatwionych spraw (bez odmów wszczęcia).
 3. Wskaźnik skuteczności ścigania wyniósł 66,5 %.
 4. Ogółem osądzono 4056 osób, z tego skazano 3551, uniewinniono prawomocnie 54 osoby.
 5. Ogółem wniesiono apelację co do 195 osób, co stanowi 4,8 % ogółem osądzonych:
 • rozpoznano 128 apelacji prokuratorskich,
 • uwzględniono 99 apelacji,
 • wskaźnik skuteczności wyniósł 77,3 %.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Witkowski
Informację udostępnił: Paweł Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17
Data udostępnienia informacji: 2011-08-02
Liczba odsłon: 3 083