Prokuratura w każdym przypadku przyjmuje zgłoszenia ustnie lub zgłoszone na piśmie zawiadomienia o przestępstwie. Z zawiadomienia o przestępstwie sporządzany jest protokół. Wpływające do prokuratur okręgu tarnobrzeskiego sprawy rejestrowane są według kolejności wpływu i niezwłocznie przekazywane do rozpoznania (prowadzenia, nadzorowania) właściwym prokuratorom. Jeżeli okoliczności przytoczone w zawiadomieniu o przestępstwie wymagają bezzwłocznego podjęcia czynności, prokurator jest obowiązany nadać bieg sprawie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu lub otrzymania pisemnego zawiadomienia o przestępstwie. Wszczęcie postępowania na skutek anonimowego zawiadomienia może nastąpić po uprzednim sprawdzeniu przytoczonych w nim okoliczności. Zawiadomienie takie Prokuratura może przekazać policji lub organom kontroli w celu sprawdzenia przytoczonych
w zawiadomieniu okoliczności albo pozostawia je bez biegu (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.03.2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury tj. z dnia 7 kwietnia 2016 roku ( Dz.U. z 2016.508 z późn.zm).

 

W zakresie skarg i wniosków kierowanych przez osoby z dysfunkcją komunikowania się, stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U Nr 209 poz 1243)

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/209/1243/D2011209124301.pdf

 

Osoby z dysfunkcją komunikowania się mogą zgłaszać skargi i wnioski w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres e-mail: prokuratura@tarnobrzeg.po.gov.pl

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Paduch
Informację udostępnił: Tomasz Gajewski
Data wytworzenia informacji: 2017-01-24
Data udostępnienia informacji: 2012-04-26
Liczba odsłon: 3 898

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj