1. Statystyka.

W 2017 roku do prokuratur okręgu tarnobrzeskiego wpłynęło łącznie 9.124 spraw karnych,
a prokuratorzy merytorycznie zakończyli 8.854 postępowania.
Ogółem do sądu przesłano 2.669 spraw wobec 2.929 osób, w tym aktem oskarżenia objęto 1.877 oskarżonych, wobec 812 osób prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o wyrok skazujący, wobec 210 osób prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, natomiast wobec 30 osób skierowano wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających.
Na wniosek prokuratora sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie wobec 150 podejrzanych,
w tym do listów gończych 53.
Poza tym prokuratorzy zastosowali 746 nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.
Osądzono łącznie 2.728 oskarżonych, w tym uniewinniono 33 osoby.
Nie było przypadku uniewinnienia osoby uprzednio tymczasowo aresztowanej.
Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydano w 882 sprawach co do 936 podejrzanych na łączną kwotę 3.684 749 zł. w sprawach przekazanych do sądów.
Wobec 122 osób prokurator wniósł apelację, a wobec 24 sprzeciw od wyroku nakazowego.

2. Kontrola Zarządcza.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2019 – pobierz w formacie PDF

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2017 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2017 – pobierz w formacie PDF

 

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2018 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2017 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2015 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2014 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2014 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2015 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych prokuratur rejonowych za rok 2013 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2013 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2014 – pobierz w formacie PDF

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Tomasz Gajewski
Informację udostępnił: Krzysztof Paduch
Data wytworzenia informacji: 2017-11-28
Data udostępnienia informacji: 2013-01-30
Liczba odsłon: 2 103