1. Statystyka.

W 2018 roku do prokuratur okręgu tarnobrzeskiego wpłynęło łącznie 9.734 spraw karnych,
a prokuratorzy merytorycznie zakończyli 9.780 postępowań.

Ogółem do sądu przesłano 2.617 spraw wobec 2.829 osób, w tym aktem oskarżenia objęto 2008 oskarżonych, wobec 576 osób prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o wyrok skazujący, wobec 215 osób prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, natomiast wobec 30 osób skierowano wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających.

Na wniosek prokuratora sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie wobec 115 podejrzanych,
w tym do listów gończych 32.

Poza tym prokuratorzy zastosowali 770 nieizolacyjnych środków zapobiegawczych.

Osądzono łącznie 2.757 oskarżonych, w tym uniewinniono 23 osoby.

Nie było przypadku uniewinnienia osoby uprzednio tymczasowo aresztowanej.

Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydano w 761 sprawach co do 789 podejrzanych na łączną kwotę 2.706 161 zł. w sprawach przekazanych do sądów.

Wobec 129 osób prokurator wniósł apelację, a wobec 22 sprzeciw od wyroku nakazowego.

 

2. Kontrola Zarządcza.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2020 – pobierz w formacie PDF

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2018 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2018 – pobierz w formacie PDF

 

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2019 – pobierz w formacie PDF

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2017 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2017 – pobierz w formacie PDF

 

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2018 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2017 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2015 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2014 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2014 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2015 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych prokuratur rejonowych za rok 2013 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2013 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2014 – pobierz w formacie PDF

 

3. Sprawozdania finansowe.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Tomasz Gajewski
Informację udostępnił: Krzysztof Paduch
Data wytworzenia informacji: 2017-11-28
Data udostępnienia informacji: 2013-01-30
Liczba odsłon: 3 254