1. Statystyka.

W 2019 roku do prokuratur okręgu tarnobrzeskiego wpłynęło łącznie 10.343 sprawy karne,
a prokuratorzy merytorycznie zakończyli 10.164 postępowań.
Ogółem do sądu przesłano 2.668 spraw wobec 2.932 osób, w tym aktem oskarżenia objęto 2.082 oskarżonych, wobec 581 osób prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o wyrok skazujący, wobec 229 osób prokuratorzy skierowali do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego, natomiast wobec 40 osób skierowano wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających.
Na wniosek prokuratora sądy zastosowały tymczasowe aresztowanie wobec 135 podejrzanych, w tym do listów gończych 24.
Poza tym prokuratorzy zastosowali 823 nieizolacyjne środki zapobiegawcze.
Osądzono łącznie 2.619 oskarżonych, w tym uniewinniono 32 osoby.
Nie było przypadku uniewinnienia osoby uprzednio tymczasowo aresztowanej.
Postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydano w 770 sprawach co do 822 podejrzanych na łączną kwotę 4.721 186 zł. w sprawach przekazanych do sądów.
Wobec 123 osób prokurator wniósł apelację, a wobec 34 sprzeciw od wyroku nakazowego.

 

2. Kontrola Zarządcza.

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2021 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie dot. kontroli zarządczej za 2020 rok – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie dot. kontroli zarządczej za 2020 rok – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2020 – pobierz w formacie PDF
Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2019 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2019 – pobierz w formacie PDF

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2018 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2018 – pobierz w formacie PDF

 

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2019 – pobierz w formacie PDF

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2017 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2017 – pobierz w formacie PDF

 

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2018 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2017 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2015 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2016 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu za rok 2014 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2014 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2015 – pobierz w formacie PDF

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych prokuratur rejonowych za rok 2013 – pobierz w formacie PDF

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu za rok 2013 – pobierz w formacie PDF

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu i podległych Prokuratur Rejonowych na rok 2014 – pobierz w formacie PDF

 

3. Sprawozdania finansowe.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2019 r.
Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31-12-2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Tomasz Gajewski
Informację udostępnił: Krzysztof Paduch
Data wytworzenia informacji: 2017-11-28
Data udostępnienia informacji: 2013-01-30
Liczba odsłon: 4 068

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj