add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Dane teleadresowe – Prokuratura Krajowa

ul. Hetmańska 45 D

35-078 Rzeszów

Telefony:

Sekretariat Prokuratora Regionalnego – 17 50 61 300

Fax – 17 50 61 350

e-mail. sekretariat@rzeszow.pr.gov.pl

witryna internetowa: www.rzeszow.pr.gov.pl

 

RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne o ochronie danych) RODO, Prokuratura Regionalna w Rzeszowie informuje, iż:

Administratorem Danych jest:

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów,

tel. 17 50 61 300, fax 17 50 61 350

e-mail: sekretariat@rzeszow.pr.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Pani Karolina Wojtaszek

e-mail: iod@rzeszow.pr.gov.pl

 

DODO

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW – DODO (dyrektywa policyjna),  oraz  z Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2019 r., poz. 125) – (ustawa policyjna), Prokuratura Regionalna w Rzeszowie informuje, iż:

Administratorem Danych jest:

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 45d, 35-078 Rzeszów,

tel. 17 50 61 300, fax 17 50 61 350

e-mail: sekretariat@rzeszow.pr.gov.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Pani Karolina Wojtaszek

e-mail: iod@rzeszow.pr.gov.pl

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Czekaj
Informację udostępnił: Marcin Czekaj
Data wytworzenia informacji: 2016-03-10
Data udostępnienia informacji: 2011-02-07
Liczba odsłon: 11 370

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj