Strukturę organizacyjną Prokuratury Regionalnej określa Zarządzenie Nr 11/17 Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017 roku. Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie tworzą:

  • Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
  • Wydział III Organizacyjno-Sądowy,
  • Wydział VI Budżetowo-Administracyjny,
  • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
  • Stanowisko Inspektor Ochrony Danych,
  • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Stanowisko Audytora Wewnętrznego.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Czekaj
Informację udostępnił: Marcin Czekaj
Data wytworzenia informacji: 2016-05-04
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05
Liczba odsłon: 6 212