W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie prowadzone są następujące:

 1. repertoria:

  • Pc” – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

  • „Ds” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,

  • Pa” – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

  • Opz” – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

 2. rejestry samodzielne z zakresu działalności:

  • karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn” „Ko”, „Kw”, „Nps” „Ntk”, „Pp”, „Opk” i „Oz.o”,
  • administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,
  • cywilnej: „Ko” i „Pp”,
  • strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,
  • konsoli i odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej: „RD” i „Wl”,
  • „DE”;
 3. rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;
 4. wykaz kontrolny samodzielny: „W”;
 5. wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w.”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu”i„Wz”.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Czekaj
Informację udostępnił: Marcin Czekaj
Data wytworzenia informacji: 2016-05-04
Data udostępnienia informacji: 2009-06-02
Liczba odsłon: 3 628

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj