Godziny urzędowania Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie ustalono od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku, a w każdy poniedziałek od godziny 7.30do 18.00.

Przyjmowanie interesantów w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 18.00 następuje przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników według ustalonego harmonogramu.

Prokuratorzy Prokuratury Regionalnej przyjmują interesantów w godzinach urzędowania jednostki organizacyjnej.

Prokurator Regionalny lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10 do 12.

Wszelkie pisma mogą być składane osobiście w biurze podawczym Prokuratury, ul. Hetmańska 45D za potwierdzeniem odbioru lub drogą pocztową na adres prokuratury.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Czekaj
Informację udostępnił: Marcin Czekaj
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16
Data udostępnienia informacji: 2011-02-07
Liczba odsłon: 4 417