1. W roku 2017 r. do prokuratur regionu rzeszowskiego:
  • wpłynęło 41 338 spraw karnych,
  • załatwiono ogółem 39 737 spraw,
  • pozostało do załatwienia 4 906 spraw.
 2. Pozostałość spraw w stosunku do przeciętnego miesięcznego wpływu podniosła się z 106,2 % w 2016 roku do 142,4 % w 2017 r. w całym okręgu regionalnym.
 3. Z aktem oskarżenia, wnioskiem o warunkowe umorzenie oraz wnioskiem z art. 324 k.p.k. zakończono 11 699 sprawy, co stanowi 39,7 % wszystkich załatwionych spraw (bez odmów wszczęcia).
 4. Wskaźnik skuteczności ścigania wyniósł 83,3 % i był wyższy o 1,0 % niż w 2016 roku.
 5. Ogółem osądzono 12 906 osób z tego skazano 11 294.
 6. Ogółem wniesiono apelację co do 518 osób co stanowi 4,0 % ogółem osądzonych
  • rozpoznano 529 apelacji prokuratorskich,
  • uwzględniono 341 apelacji,
  • wskaźnik skuteczności wyniósł 64,5 %.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Czekaj
Informację udostępnił: Marcin Czekaj
Data wytworzenia informacji: 2016-02-11
Data udostępnienia informacji: 2013-10-01
Liczba odsłon: 3 263