Majątek Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim

na dzień 31 grudnia 2017 roku

 

 

L.p.

 

Nazwa środka trwałego wg klasyfikacji środków trwałych

Wartość bilansowa
wg stanu na dzień
31 grudnia 2017 r.
1 Grunty (gr. 0) 1 231.959,20
2 Budynki i lokale (gr. 1) 7 997 237,63
3 Obiekty inżynierii lądowej (gr. 2) 412 480,08
4 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 4 i 6) 216 529,04
5 Środki transportu (gr. 7) 66 476,40
6 Inne środki trwałe (gr.8) 60 863,10
7 Wartości niematerialne i prawne 0,00
  Aktywa trwałe ogółem 9 985 545,45

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paulina Lewandowska
Informację udostępnił: Adam Bernatowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-22
Data udostępnienia informacji: 2013-02-22
Liczba odsłon: 2 259