Na podstawie § 26  Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.03.2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach prokuratury (Dz.Urz. MS z dnia 3 marca 2016r. p.83 z późn. zmianami)

w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

1)    repertoria;

2)    rejestry:

a)  samodzielne,

b) uzupełniające;

3)    wykazy kontrolne:

a)  samodzielne,

b) uzupełniające;

4)    spisy spraw

 

       nadto

§ 62. Akta spraw zarejestrowanych w repertorium „Ds”, „Pc” i „Pa” i rejestrach samodzielnych, akta sądowe, akta administracyjne oraz inną korespondencję wpływającą do jednostki wpisuje się do rejestru „D”.

§ 65. 1. W poszczególnych jednostkach dla ewidencjonowania spraw z zakresu ustawowych zadań prokuratury prowadzi się urządzenia ewidencyjne, o których mowa w § 26 pkt 1-3.

[…]

4. W prokuraturach okręgowych prowadzi się urządzenia:

1)    repertoria z działalności:

a)  karnej: „Ds”,

b) administracyjnej: „Pa”,

c)  cywilnej: „Pc”;

2)    rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a)  karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.UE”, „ENO.UE”, „ENO.P.r”, „Ko”, „Kw”, „Nps”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Oz.o”, „Oz.r”, „Pn” i „Pp”,

b) administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c)  cywilnej: „Ko” i „Pp”,

d) (16) strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,

e)  kontroli: „Wl”,

f)  „DE”;

3)    (17) rejestry uzupełniające do „Ds”:, „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4)    wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5)    wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu” i „Wz”.

 

5. W prokuraturach rejonowych prowadzi się urządzenia:

1)    repertoria z działalności:

a)  karnej: „Ds”,

b) administracyjnej: „Pa”,

c)  cywilnej: „Pc”;

2)    rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a)  (18) karnej: „Di”, „ENO.UE.r”, „Ko”, „Kw”, „Ntk”, „Oz”, „Pn”, „Pp”,

b) administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,

c)  cywilnej: „Ko” i „Pp”,

d) (19) strzeżenia praworządności: „Cor”, „Zo” i „Zt”,

e)  „DE”;

3)    (20) rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;

4)    wykaz kontrolny samodzielny: „W”;

5)    wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds.: „ENO.P.w”, „Pm”, „Wu” i „Wz”.

 

Archiwum zakładowe

§ 204.  Zasady klasyfikowania i kwalifikowania spraw regulują odrębne przepisy.

§ 205.  Podstawą kwalifikacji archiwalnej są akty prawne obowiązujące w czasie, gdy dokumentacja powstała i była gromadzona, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 206.  Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną regulują odrębne przepisy.

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jolanta Waśniowska
Informację udostępnił: Marek Budny
Data wytworzenia informacji: 2016-06-20
Data udostępnienia informacji: 2010-11-09
Liczba odsłon: 4 599

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj