piątek, 20 marca 2020

Majątek Prokuratury Okręgowej w Koszalinie stan na dzień 31.12.2019 r.

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie i podległe Prokuratury Rejonowe dysponują majątkiem Skarbu Państwa. Majątek ten tworzą budynki lub ich części pozostające we władaniu Prokuratury na podstawie decyzji administracyjnych, nadających mu formę prawną trwałego zarządu. Prokuratura Rejonowa w Sławnie nie dysponuje własną siedzibą i mieści się w lokalu uzyskanym w drodze zawarcia umowy najmu. W dyspozycji Prokuratur okręgu koszalińskiego pozostaje również majątek składający się z służbowych samochodów osobowych, sprzętu informatycznego oraz mebli i urządzeń stanowiących wyposażenie biurowe ich siedzib.
Wartość majątku pozostającego w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku: 26 835 081,10 PLN, w tym:
budynki i grunty: 18 363 081,10 PLN,
maszyny i urządzenia: 472 514,12 PLN,
sprzęt komputerowy: 2 156 448,74 PLN,
urządzenia techniczne: 374 775,83 PLN,
środki transportu: 524 997,45 PLN,
pozostałe środki trwałe: 4 180 225,31 PLN,
wartości niematerialne i prawne: 763 058,55 PLN.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-20
Data udostępnienia informacji: 2020-03-25
Liczba odsłon: 125