czwartek, 12 grudnia 2019

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie

Zgodnie z art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 roku, poz. 577) Prokurator Okręgowy w Koszalinie ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko urzędnicze bądź staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 roku, poz. 400).
W wyniku konkursu wyłoniony zostanie 1 kandydat na etat urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Koszalinie.
Kandydatem może być osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie bądź w prokuraturze, albo osoba gotowa podjąć staż urzędniczy w tej Prokuraturze. Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika Prokuratury. Staż urzędniczy trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Przyjęta na etat stażysty osoba zostanie w tym czasie zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Artur Stupak
Informację udostępnił: Artur Stupak
Data wytworzenia informacji: 2019-12-12
Data udostępnienia informacji: 2019-12-12
Liczba odsłon: 289