W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

„Ak”, „Cor”, „Di”, „Ds”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.P.w”, „ENA.UE”, „ENO.P.r”, „ENO.UE”, „Ip”, „Ko”, „Kw”, „Nps”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Opz”, „Oz.o”, „Oz.r”, „Oz.w”, „Pa”, „Pc”, „Pn”, „Pp”, „Ps”, „Rz”, „WL”, „Wu”, „Wz”, „Zpp”, „Zt”

 

W Prokuraturach Rejonowych prowadzi się repertoria i rejestry: „Ds”, „Opz”, „Pn”, „Pc”, „Pa”,  „Nps”, „Ko”, „Drz”, „Drz/P”, „IP”. „Di”, „ENO.UE.r”, „NTK”, „Oz”, „Pp”, „Zo”, Zpp”’ „ENO.P.w”, „Wu”, „Wz”, „Zt”

 

Repertoria i rejestry zakłada się dla każdego roku kalendarzowego, zachowując w ciągu roku kolejność wpisów. Sprawę wpisuje się do odpowiedniego repertorium lub rejestru z datą i w kolejności, w jakiej wpływają pisma stanowiące podstawę wpisu.

Repertoria i rejestry nie są dostępne dla obywateli. Obywatele będący stronami postępowania mogą zapoznawać się z danymi zgromadzonymi w aktach głównych spraw.

W każdej Prokuraturze znajduje się archiwum zakładowe, w których umieszcza się akta spraw i dokumenty dotyczące działalności jednostki o różnych okresach przechowywania. Dane archiwalne udostępnia się dla celów służbowych i naukowo-badawczych. Materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe udostępnia się po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych regulują przepisy wydane przez właściwego w tych sprawach ministra.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Artur Stupak
Informację udostępnił: Artur Stupak
Data wytworzenia informacji: 2016-06-20
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17
Liczba odsłon: 4 056

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj