add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

                        Sprawy wpływające do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, rejestrowane są w kolejności wpływu w stosownych repertoriach i rejestrach a następnie załatwiane są w sposób oraz w terminach przewidzianych dla danych kategorii spraw, przez Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego i Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Informacja dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku albo łącznego występowania tych dysfunkcji. 

                   Osoby doświadczające trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego występowania tych dysfunkcji, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się [Dz.U. z 2011r. nr 209; poz. 1243] (tekst Ustawy do pobratania – http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243), w kontaktach z Prokuraturą Okręgową w Koszalinie i Prokuraturami Rejonowymi okręgu koszalińskiego, mogą korzystać z pomocy osoby przybranej (spełniającej wymogi określony w art. 3 pkt 1 ustawy) a także z pomocy tłumacza PJM; SJM lub SKOGN.

                   Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w formie pisemnej chęć skorzystania z pomocy tłumacza wraz ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwej z uwagi na właściwość miejscową Prokuratury co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

                   Zgłoszenie winno być skierowane: albo na adres właściwej Prokuratury, albo za pomocą faxu albo za pomocą poczty elektronicznej (wykazy numerów faxów oraz adresów poczty elektronicznej poszczególnych Prokuratur okręgu koszalińskiego w zakładce Dane teleadresowe).

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marek Gaziński
Informację udostępnił: Marek Gaziński
Data wytworzenia informacji: 2016-06-20
Data udostępnienia informacji: 2012-08-06
Liczba odsłon: 4 569

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj