add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – Prokuratura Krajowa

w związku z zapisami § 34 ust. 9 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) w pliku pdf zostało przedstawione sprawozdanie finansowe,  oraz łączne sprawozdanie finansowe za rok 2019

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Artur Stupak
Informację udostępnił: Artur Stupak
Data wytworzenia informacji: 2020-05-07
Data udostępnienia informacji: 2020-05-06
Liczba odsłon: 318

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj