Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Szczecinie określa zarządzenie Nr 32/2018 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz zadań komórek organizacyjnych.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Prokurator Okręgowy prok. Remigiusz Dobrowolski
Z-ca Prokuratora Okręgowego prok. Mirosław Jezierski
Z-ca Prokuratora Okręgowego prok. Marzena Jędrzejewska-Plucińska
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału  prok. Marcin Berezowski
Kierownik Działu ds. Cyberprzestępczości oraz Nowoczesnych Technologii Wykrywczych  prok. Maciej Jóźwiak
Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej
Naczelnik Wydziału prok. Dorota Lasota
Wydział IV Organizacyjno-Sądowy
Naczelnik Wydziału prok. Agata Badura
Kierownik Działu Organizacyjnego prok. Agnieszka Mazur-Szczepanek
Kierownik Działu Postępowania Sądowego prok. Agnieszka Lorenc
Kierownik Sekretariatu Teresa Zawadzka
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo-Administracyjny
Kierownik Działu finansowo-księgowego – główny księgowy Jolanta Dawidowska

IX Samodzielny Dział do spraw Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu prok. Hubert Kołtuniak
X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownik Działu – Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych Ilona Rosłońska
Kierownik kancelarii tajnej Maria Kramże
Samodzielne stanowiska pracy
Inspektor do spraw obronnych
Audytor wewnętrzny / z-ca Inspektora Ochrony Danych Małgorzata Badach
Inspektor Ochrony Danych Ilona Rosłońska
Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Wojciechowicz
Informację udostępnił: Roman Urbański
Data wytworzenia informacji: 2017-06-19
Data udostępnienia informacji: 2016-06-20
Liczba odsłon: 5 876