Strukturę organizacyjną Prokuratury Okręgowej w Szczecinie określa zarządzenie Nr 32/2018 Prokuratora Okręgowego w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz zadań komórek organizacyjnych.

Kierownictwo
Prokurator Okręgowy prok. Remigiusz Dobrowolski tel: 91-484-96-00
faks: 91-484-96-02
Z-ca Prokuratora Okręgowego prok. Joanna Biranowska-Sochalska tel: 91-484-96-10
faks: 91 484-96-12
Z-ca Prokuratora Okręgowego prok. Mirosław Jezierski tel: 91-484 96 50
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału prok. Marcin Berezowski tel: 91-441-66-00
faks: 91 441-66-06
Kierownik Działu ds. Cyberprzestępczości
oraz Nowoczesnych Technologii Wykrywczych
prok. Maciej Jóźwiak tel: 91-484-96-52
Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej
Naczelnik Wydziału prok. Dorota Lasota tel: 91-484-96-21
tel: 91-484-96-62
Wydział IV Organizacyjno-Sądowy
Naczelnik Wydziału prok. Agnieszka Lorenc tel: 91 484-96-03
faks: 91-484-96-22
Kierownik Działu Organizacyjnego prok. Agnieszka Mazur-Szczepanek tel: 91-484-96-92
Kierownik Działu Postępowania Sądowego prok. tel: 91-484-96-91
Rzecznik Prasowy prok. Ewa Obarek tel: 91-484-96-18
Kierownik Sekretariatu Teresa Zawadzka tel: 91-484-96-10
St. Inspektor d/s biurowości Jadwiga Chalkias tel: 91-484-96-16
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo-Administracyjny Małgorzata Dragan – Klecha tel: 91 484-96-31
tel: 91 484-96-80
Kierownik Działu finansowo-księgowego – główny księgowy Katarzyna Parchimowicz tel: 91-484-96-33
IX Samodzielny Dział do spraw Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu prok. Hubert Kołtuniak tel: 91-441-67-22
faks: 91-484-97-14
X Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Kierownik Działu – Pełnomocnik d/s Ochrony Informacji Niejawnych Ilona Rosłońska tel: 91-484-96-41
Kierownik kancelarii tajnej Maria Kramże tel: 91-484-96-07
Samodzielne stanowiska pracy
Inspektor d/s obronnych Grzegorz Gwiazda tel: 91-441-66-09
Audytor wewnętrzny,
Z-ca Inspektora Ochrony Danych
Małgorzata Badach tel: 91-484-96-57
Inspektor Ochrony Danych Ilona Rosłońska tel: 91-484-96-41
Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy Magdalena Stwora – Balik tel: 91-484-96-38
Dział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo
Z-ca Prokuratora Rejonowego ds. Wojskowych mjr Radosław Chamionek tel: 261-455-588
faks: 261-455-590
tel: 91-441-66-05
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Roman Urbański
Informację udostępnił: Roman Urbański
Data wytworzenia informacji: 2017-06-19
Data udostępnienia informacji: 2017-06-20
Liczba odsłon: 8 500

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj