Prokuratura Regionalna w Szczecinie

ul. Mickiewicza 153

71-260 Szczecin

tel.: (91) 441 09 47
fax: (91) 487 57 01

www: http://www.szczecin.pr.gov.pl
e-mail: sekretariat@szczecin.pr.gov.pl
adres skrytki ePUAP: /p8833vipe2/sekretariat


Godziny urzędowania – 7:30 – 15:30

Interesanci przyjmowani są w godzinach 9.00 – 14.00,
a nadto w poniedziałki przez prokuratora do spraw skarg do godz. 17.00.


Kierownictwo

Prokurator Regionalny – prok. Artur Maludy – tel. (91) 441-09-47

Z-ca Prokuratora Regionalnego – prok. Michał Lasota – tel. (91) 441-09-48

 

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej 

Naczelnik Wydziału – prok. Małgorzata Mach tel. (91) 441-09-67

 

Wydział III Organizacyjno-Sądowy 

Naczelnik Wydziału – prok. Małgorzata Wirszyc  tel. (91) 441-09-65

Rzecznik Prasowy – prok. Marcin Lorenc tel. (91) 441-09-53

Rzecznik Dyscyplinarny  – prok. Magdalena Blank tel. (91) 441-09-55

Wizytator – prok. Gabriela Stefaniak tel. (91) 441-09-58

Kierownik Szkolenia, prokurator przyjmujący w sprawach skarg i wniosków – prok. Anna Gawłowska-Rynkiewicz tel. (91) 441-09-54

 

 Wydział VI Budżetowo-Administracyjny

Dyrektor Finansowo-Administracyjny –

Główny Księgowy – Krystyna Bilska – tel. (91) 441-09-52

 

Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – Janusz Łęga – tel. (91) 441-09-72

Kierownik Kancelarii Tajnej – Jadwiga Knap – tel. (91) 441-09-59

Kierownik Oddziału Kancelarii Tajnej – Justyna Skurcz – tel. (91) 441-09-30

 

Pozostałe Komórki Organizacyjne

Kierownik Sekretariatu – Małgorzata Walczak tel. (91) 441-09-50

St. Inspektor ds. Biurowości – Aneta Gielec – tel. (91) 441-09-78

Stanowisko inspektora ds. obronnych – Janusz Łęga – tel. (91) 441-09-72

Stanowisko audytora wewnętrznego –

Stanowisko inspektora ochrony danych – Maria Szura – tel. (91) 441-09-59

Z-ca Kierownika Sekretariatu – Iwona Kłonowska tel. (91) 441-09-00

 


  Elektroniczna Platforma Usług Administracji Państwowej

Adres skrytki ePUAP: /p8833vipe2/sekretariat


UWAGA:

(Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie e-PUAP – KONTO JEST BEZPŁATNE).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Stanisław Felsztyński
Informację udostępnił: Adam Ferenc
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21
Data udostępnienia informacji: 2015-09-04
Liczba odsłon: 8 911