Majątek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie

Prokuratura Regionalna w Szczecinie na dzień 31 września 2019 roku posiada:

  1. Majątek trwały w wysokości                                                     823 051,49 zł

W tym:

  • grunty zabudowane i zurbanizowane o wartości                 260 620,00 zł
  • budynek biurowy o wartości                                                       10 567,46 zł
  1. Majątek obrotowy w wysokości                                                  93 529,61 zł
  2. Majątek skarbu państwa w postaci budynku biurowego położonego  w Szczecinie przy ulicy Adama Mickiewicza 151d/153 i ulicy Stanisława Brzozowskiego 1,2 forma własności – trwały zarząd.

Nie posiada:

  • majątku państwowych osób prawnych
  • innych praw majątkowych przysługujących państwu i jego długach,
  • długu publicznego.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Stanisław Felsztyński
Informację udostępnił: Adam Ferenc
Data wytworzenia informacji: 2017-10-05
Data udostępnienia informacji: 2016-03-04
Liczba odsłon: 4 293

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj