środa, 21 czerwca 2017

Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie za lata 2015-2017:

Wzór oświadczenia majątkowego prokuratora zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.09.2017 r. do pobrania tutaj.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2017.1767 t.j. z późn. zm.) prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym (§ 1) przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska prokuratora (§ 5).

Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości prokuratora lub asesora prokuratury. Na wniosek prokuratora, który złożył oświadczenie, prokurator przełożony może podjąć decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 t.j. z późn. zm.), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla niego najbliższych (§ 7).

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku. (§ 7a).


Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie za 2015 rok:

Andrzejuk Jacek Zbigniew
Blank Magdalena Martyna
Błaszczyk-Walaszkowska Małgorzata Agnieszka
Dobrowolski Remigiusz Jacek
Dończyk Maciej Przemysław
Dudkowiak-Małkowska Jolanta Katarzyna
Dudkowiak-Małkowska Jolanta Katarzyna – kolejne złożone oświadczenie
Gadomska Hanna Barbara
Gawłowska-Rynkiewicz Anna
Gienas Krzysztof
Kulikowski Tadeusz Zbigniew
Kulikowski Tadeusz Zbigniew
– kolejne złożone oświadczenie
Lasota Michał Wojciech
Lorenc Marcin
Mazurek Wioletta Ewa
Niśkiewicz Sławomir Maksymilian
Paul Irena
Pich Aneta
Rzuchowska Barbara Eugenia
Skoczeń Józef
Stefaniak Gabriela Katarzyna
Stronikowski Kamil
Szatkowska Ewa Małgorzata
Śledziński Robert
Wiśniewska Anna Urszula
Wojtkiewicz Tomasz Marek
Zapaśnik Bogusława Barbara
Zapolnik Małgorzata


Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie za 2016 rok:

Andrzejuk Jacek Zbigniew
Blank Magdalena Martyna

Błaszczyk-Walaszkowska Małgorzata Agnieszka
Chrobak-Farquharson Iwona

Gadomska Hanna Barbara 
Gawłowska-Rynkiewicz Anna Beata 
Gienas Krzysztof
Lasota Michał Wojciech 
Lorenc Marcin
Mach Małgorzata Agnieszka

Mazurek Wioletta Ewa
Rzuchowska Barbara Eugienia
Skoczeń Józef
Skoczeń Józef
– kolejne złożone oświadczenie
Stefaniak Gabriela Katarzyna

Stronikowski Kamil
Szatkowska Ewa Małgorzata
Wiśniewska Anna Urszula
Zapolnik Małgorzata


Oświadczenia majątkowe prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Szczecinie za 2017 rok:

Andrzejuk Jacek Krzysztof
Blank Magdalena Martyna
Błaszczyk-Walaszkowska Małgorzata Agnieszka
Błaszczyk-Walaszkowska Małgorzata – korekta
Chrobak-Farquharson Iwona
Dończyk Maciej Przemysław
Gadomska Hanna Barbara
Gawłowska-Rynkiewicz Anna
Gienas Krzysztof
Gołuch Adam
Lasota Michał Wojciech
Lorenc Marcin Paweł
Mach Małgorzata Agnieszka
Mazurek Wioletta Ewa
Powalski Jacek Paweł
Przyłucki Bartłomiej Adam
Rzuchowska Barbara Eugenia
Stefaniak Gabriela Katarzyna
Szatkowska Ewa Małgorzata
Wiśniewska Anna Urszula
Zapaśnik Bogusława Barbara
Zapolnik Małgorzata

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Administrator
Informację udostępnił: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2017-09-15
Data udostępnienia informacji: 2019-06-26
Liczba odsłon: 14 587

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj