Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Krucza 38/42

00–512 Warszawa

tel. (22) 44-06-627, 44-06-600, 44-06-645

fax. (22) 621-38-57, 625-75-58

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na południe od osi AL. Jerozolimskich

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów: w poniedziałki w godzinach 14.00 – 18.00. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy sekretariatów przyjmują interesantów: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego miesiąca. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Zastępcy Prokuratora Rejonowego, Kierownicy Działów i Prokuratorzy przyjmują interesantów: po uprzednim pisemnym lub telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia.

Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście

Krzysztof Ćwirta

Tel: 22 44 06 627

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście

 

Tel: 22 44 06 627

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście

Karina Sobków

Tel: 22 44 06 627

Kierownik Sekretariatu

Tel: 22 44 06 627

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Krucza 38/42

00–512 Warszawa

tel. (22) 42-03-447

fax. (22) 42-03-444

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach części dzielnicy Śródmieście położonej na północ od osi AL. Jerozolimskich

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek danego miesiąca w godz. od 15.00 do 18.00

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi lub nadzorowanymi postępowaniami przygotowawczymi w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia, z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Dziennik Podawczy Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ w Warszawie przyjmuje interesantów w każdy dzień roboczy w godzinach urzędowania Prokuratury tj. od godz. 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są według kolejności zgłaszania się.

Prokurator Rejonowy Warszawa Śródmieście-Północ

Kamil Kitliński

tel. (22) 42-03-447

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ

Iwona Lewczyk

tel. (22) 42-03-447

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Śródmieście-Północ

Daniel Więckowski

tel. (22) 42-03-447

Kierownik Sekretariatu

Teresa Wieczorek

tel. (22) 42-03-447

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Wiktorska 91a

02–582 Warszawa

tel. (22) 21-71-300

fax. (22) 21-71-366

e-mail: prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów,

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałek od godziny 15.00 do 18.00

Z-cy Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów i asesorów Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi postępowaniami od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 16.00, a w pozostałe dni w godzinach od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca

Kierownik Sekretariatu zapewnia obsługę kancelaryjną interesantów w poniedziałki od godziny 16.15 do godziny 18.00

Prokurator Rejonowy Warszawa Mokotów

Monika Laskowska

Tel: 22 21 71 360

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów

Julia Pęciak – Kiełbus

Tel: 22 21 71 360

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Mokotów

Piotr Mączka

Tel: 22 21 71 360

Kierownik Sekretariatu

Marek Zagańczyk

Tel: 22 21 71 360

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Ciołka 14

01-443 Warszawa

tel.(22) 42 02 638

fax.(22) 42 02 628

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bemowo i Wola oraz gminy Izabelin

Przyjęcia interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi postępowaniami każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem ostatniego i pierwszego dnia miesiąca

Prokurator Rejonowy lub Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów: w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 18.00

Prokurator Rejonowy i Zastępca Prokuratora Rejonowego przyjmują interesantów: we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 13.00

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00 – z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Biura Podawczego przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się

Prokurator Rejonowy Warszawa Wola

Małgorzata Skrzypczak

Tel: 22 42 02 638

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola

Piotr Trzaska

Tel: 22 42 02 638

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola

Anna Dziduch

Tel: 22 42 02 638

Kierownik Sekretariatu

 

Tel: 22 42 02 638

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Wiślicka 6

02–114 Warszawa

tel. (22) 217–38–01

fax. (22) 217–38–00

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ochota, Ursus i Włochy.

Przyjęcia interesantów:

Interesanci przyjmowani są przez prokuratorów Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie w sprawach związanych z prowadzonymi bądź nadzorowanymi postępowaniami każdego dnia roboczego w godzinach od 9.00 do 15.00, po telefonicznym ustaleniu z prokuratorem terminu i godziny przyjęcia interesanta – z wyłączeniem ostatniego i pierwszego dnia miesiąca

Prokurator Rejonowy, Zastępca Prokuratora Rejonowego lub wyznaczony prokurator, pełniący dyżur aresztowy, przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 18.00

Pracownicy Sekretariatów przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach od 8.30 do 14.30 z wyłączeniem ostatniego i pierwszego roboczego dnia miesiąca

Pracownicy Biura podawczego przyjmują interesantów każdego dnia roboczego w godzinach urzędowania prokuratury tj. od 8.15 do 16.15

Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

Prokurator Rejonowy Warszawa Ochota

Przemysław Paluch

Tel: 22 21 73 801

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Ochota

Aleksandra Kowalak

Tel: 22 21 73 801

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Ochota

Jakub Ciborski

Tel: 22 21 73 801

Kierownik Sekretariatu

Magdalena Staniec

Tel: 22 21 73 801

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Krasińskiego 65

01-755 Warszawa

tel. (22) 56 18 610

fax. (22) 56 18 611

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dzielnic Bielany i Żoliborz oraz gmina Łomianki

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępcy: w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00

Prokuratorzy i asesorzy: w sprawach związanych z prowadzonymi lub nadzorowanymi postępowaniami w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.30 do 15.00 z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia miesiąca po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia

Pracownicy sekretariatów: w każdy poniedziałek, środę i piątek  roboczy w godzinach od 8.30 do 12.30, w każdy wtorek i czwartek roboczy w godzinach od 12.00 do 16.00, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego  dnia miesiąca

Dziennik Podawczy: w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.15 do 16.15

Prokurator Rejonowy Warszawa Żoliborz

Maja Kasperkiewicz – Radtke

Tel: 22 56 18 610

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Żoliborz

Małgorzata Mróz

Tel: 22 56 18 610

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Żoliborz

Agnieszka Krakowian-Rostek

Tel: 22 56 18 610

Kierownik Sekretariatu

Dorota Krysińska

Tel: 22 56 18 610

Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie

Dane teleadresowe:

ul. Nowowiejska 26B

02-010 Warszawa

tel. (26) 18 46 017

fax. (26) 18 45 956

Obszar działania: część miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dzielnic Wilanów i Ursynów

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy lub jego Zastępcy: w każdy poniedziałek w godzinach od 14.00 do 17.00

Prokuratorzy i asesorzy: w sprawach związanych z prowadzonymi lub nadzorowanymi postępowaniami w każdy dzień roboczy w godzinach od 9.30 do 15.00 z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia miesiąca po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia

Pracownicy sekretariatów: w każdy poniedziałek, środę i piątek  roboczy w godzinach od 8.30 do 12.30, w każdy wtorek i czwartek roboczy w godzinach od 12.00 do 16.00, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego  dnia miesiąca

Dziennik Podawczy: w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.15 do 16.15

 

Prokurator Rejonowy Warszawa Ursynów

Dorota Miszkurka – Sokół

tel. (26) 18 46 017

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Ursynów

Beata Kaszewska

tel. (26) 18 46 017

Z-ca Prokuratora Rejonowego Warszawa Ursynów

płk Grzegorz Skrzypek

tel. (26) 18 46 017

Kierownik Sekretariatu

Elżbieta Grzegulska

tel. (26) 18 46 017

 

Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie

Dane teleadresowe:

ul. Stalowa 33

05–800 Pruszków

tel. (22) 217–58–01

fax. (22) 217–58–09

Obszar działania: miasta Piastów i Pruszków oraz gminy: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy: poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

Z-ca Prokuratora Rejonowego: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Prokuratorzy: po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Sekretariaty: poniedziałek – piątek godz. 8.30 – 16.00

Prokurator Rejonowy w Pruszkowie

Adam Grzeczyński

Tel: 22 21 75 801

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Pruszkowie

Andrzej Zwoliński

Tel: 22 21 75 801

Kierownik Sekretariatu

Hanna Staniaszek

Tel: 22 21 75 801

Prokuratura Rejonowa w Piasecznie

Dane teleadresowe:

ul. Kościuszki 14

05–500 Piaseczno

tel. (22) 703-79-61

fax. (22) 703-79-62

Obszar działania: gminy: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów

Przyjęcia interesantów:

W Prokuraturze Rejonowej w Piasecznie interesantów przyjmuje Prokurator Rejonowy, Zastępca Prokuratora Rejonowego lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.

Prokuratorzy w zakresie prowadzonych bądź nadzorowanych postępowań przygotowawczych przyjmują interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00.

Prokurator Rejonowy i Z-ca Prokuratora Rejonowego lub wyznaczony prokurator przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach 15.00 – 18.00 w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy prokuratury przyjmują interesantów w zakresie swoich uprawnień od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16.00 w kolejności zgłaszania się.

Biuro podawcze Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przyjmują interesantów codziennie w godzinach urzędowania prokuratury.

 

Prokurator Rejonowy w Piasecznie

Ewelina Żakowska

Tel: 22 70 37 961

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Piasecznie

Katarzyna Szarkowska

Tel: 22 70 37 961

Kierownik Sekretariatu

Iwona Łukasik

tel. (22) 217–58–01

 

Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim

Dane teleadresowe:

ul. Żydowska 19

05–825 Grodzisk Mazowiecki

tel. (22) 755–52–56

fax. (22) 724–38–57

Obszar działania: miasta Milanówek i Podkowa Leśna oraz gminy: Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno.

Przyjęcia interesantów:

Prokurator Rejonowy przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 14.00 – 18.00. Interesanci przyjmowani w kolejności zgłaszania się.

Pracownicy sekretariatów przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 15.00 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego miesiąca. Interesanci przyjmowani w kolejności zgłaszania się.

Z-ca Prokuratora Rejonowego i Prokuratorzy przyjmują interesantów po uprzednim pisemnym lub telefonicznym ustaleniu terminu i godziny przyjęcia.

Prokurator Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim

Wojciech Ramotowski

Tel: 22 755 52 56

Z-ca Prokuratora Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim

Marta Grochowska

Tel: 22 755 52 56

Kierownik Sekretariatu

Elżbieta Łydkowska

Tel: 22 755 52 56

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Łukasz Łapczyński
Informację udostępnił: Robert Janicki
Data wytworzenia informacji: 2018-02-12
Data udostępnienia informacji: 2018-02-12
Liczba odsłon: 35 039

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj