czwartek, 27 lutego 2014

Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Warszawie na rok 2014

PLAN DZIAŁALNOŚCI

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

na rok 2014

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2014

 

    • Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli

1.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

1.1.1. wskaźnik pozostałości spraw karnych: 1,00 (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan),

1.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

1.1.2. wskaźnik skuteczności ścigania: 70,00% (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)

1.1.1.2. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

    • Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym

2.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

2.1.1. odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego: 13,00% (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan),

2.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca biur podawczych

  • Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw

3.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

3.1.1. wskaźnik efektywności ścigania: 25,00% (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan),

3.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych

 

    • Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Okręgowego

4.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

4.1.1. Liczba spraw zarejestrowanych w rejestrze Dsn, Dsa w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie:  3000 (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan),

4.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: koordynacja i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

4.1.2. liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku:  3 (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan)

4.1.1.2. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Działalność wizytacyjna i lustracyjna

  • Usprawnienie działalności prokuratury

5.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

5.1.1. Wskaźnik realizacji celu projektu dotyczącego digitalizacji akt w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie: 100,00% (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan),

5.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Wprowadzenie digitalizacji akt w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Ryszard Rogatko
Informację udostępnił: Robert Janicki
Data wytworzenia informacji: 2013-12-16
Data udostępnienia informacji: 2014-02-27
Liczba odsłon: 2 398

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj