Prokurator Okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski – kieruje działalnością Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a w szczególności planuje i organizuje pracę jednostki, reprezentuje jednostkę, kieruje wykonaniem budżetu, czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa jednostki, zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz bezpośrednio działalność Wydziału VI i VII, a także Rzecznika Prasowego, Samodzielnego Działu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz, Administratora Systemu Teleinformatycznego, starszego inspektora ds. obronnych, starszego inspektora ds. BHP, Audytora Wewnętrznego, Inspektora Ochrony Danych. Ponadto podejmuje decyzje i składa wnioski w sprawach dyscyplinarnych, zarządza lokalną bazą danych Systemu Informatycznego Prokuratury Okręgowej w Warszawie, kieruje wnioski do Prokuratora Generalnego w trybie art. 328 kpk oraz wnioski o kasację w trybie art. 521 kpk, kieruje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku, przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu wnioski o przedłużenie śledztwa na okres powyżej 1 roku, podejmuje decyzje o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego, nadzoruje prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych w ramach właściwości miejscowej i rzeczowej, podejmuje decyzje w trybie art. 8 § 1 ustawy Prawo o prokuraturze, zapoznaje się z aktami spraw o szczególnym znaczeniu, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze, pełni dyżury, przyjmuje interesantów oraz informuje na bieżąco Prokuratora Regionalnego w Warszawie o ważniejszych postępowaniach przygotowawczych,

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie Magdalena Kołodziej  – nadzoruje działalność Wydziału I Śledczego Wydziału II Śledczego i Wydziału III do spraw Przestępczości Gospodarczej, a także utrzymuje stałe kontakty z kierownictwem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie, Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze, pełni dyżury, przyjmuje interesantów oraz informuje na bieżąco Prokuratora Okręgowego w Warszawie oraz Prokuratora Regionalnego w Warszawie o ważniejszych postępowaniach przygotowawczych, zastępuje Prokuratora Okręgowego w Warszawie w czasie jego nieobecności.

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie Agnieszka Bortkiewicz – nadzoruje działalność Wydziałów V Sądowego i VI Organizacyjnego oraz Koordynacji Pracy w Prokuraturach Rejonowych i Wizytacji, a także kieruje wnioski w stosunkach międzynarodowych, w tym wnioski o wydanie ENA, kieruje wnioski o kasację od prawomocnych orzeczeń Sądu Okręgowego, podejmuje lub akceptuje decyzje o cofnięciu niezasadnych środków odwoławczych, utrzymuje bieżące kontakty z Wydziałem Obrotu Prawnego z Zagranicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej, rozpoznaje zażalenia w trybie art. 302 § 3 kpk, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze, pełni dyżury, przyjmuje interesantów, zastępuje Prokuratora Okręgowego w Warszawie w czasie jego nieobecności.

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Warszawie do Spraw Wojskowych ppłk Janusz Ochocki – nadzoruje działalność Wydział IV do Spraw Wojskowych, a także utrzymuje stałe kontakty z kierownictwem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie, Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Komendy Stołecznej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz Żandarmerii Wojskowej, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze, pełni dyżury, przyjmuje interesantów oraz informuje na bieżąco Prokuratora Okręgowego w Warszawie oraz Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spaw Wojskowych o ważniejszych postępowaniach przygotowawczych, zastępuje Prokuratora Okręgowego w Warszawie w czasie jego nieobecności, nadzoruje działalność kancelarii tajnej funkcjonującej w Wydziale IV.

Naczelnik Wydziału I Śledczego prokurator Arkadiusz Buśkiewicz – kieruje działalnością Wydziału I.

Naczelnik Wydziału II Śledczego prokurator Aneta Orzechowska – kieruje działalnością Wydziału II.

Naczelnik Wydziału III do spraw Przestępczości Gospodarczej prokurator Barbara Drozda – kieruje działalnością Wydziału III.

Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego  prokurator Zbigniew Ordanik – kieruje działalnością Wydziału V.

Naczelnik Wydziału VI Sądowego prokurator Piotr Stasiak – kieruje działalnością Wydziału VI.

Dyrektor Finansowo-Administracyjny Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego Urszula Korczykowska– kieruje działalnością Wydziału VII

Główny Księgowy Magdalena Wydra

Rzecznik prasowy prokurator Aleksandra Skrzyniarz współpracuje z mediami, informuje Prokuratora Okręgowego o publikacjach prasowych dotyczących Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych, udziela odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznych, redaguje stronę internetową oraz Biuletyn Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz podległych prokuratur rejonowych, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze, pełni dyżury.

 Kierownik Samodzielnego Działu d/s Informatyzacji i Analiz Robert Janicki  –  kieruje działalnością Działu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Dariusz Ślepokura
Informację udostępnił: Robert Janicki
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05
Data udostępnienia informacji: 2013-07-09
Liczba odsłon: 15 267

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj