Status prawny Prokuratury Okręgowa w Warszawie

Prokuratura Okręgowa w Warszawie jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną na mocy § 3 pkt 10 a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2016r. poz. 270) .

Zakres działalności Prokuratury Okręgowej w Warszawie reguluje:

 1. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016, poz. 508)
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 31 marca 2011 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia (Dz.U. z 2011 r. nr 69 poz 369)

Prokuratura Okręgowa w Warszawie obejmuje zasięgiem swego działania obszar właściwości dziesięciu prokuratur rejonowych:

 1. Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim tj. obszar miast Milanówek i Podkowa Leśna oraz gmin Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno,
 2. Prokuratury Rejonowej w Piasecznie tj. obszar gmin Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prażmów,
 3. Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie tj. obszar  miast Piastów i Pruszków oraz gmin Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice,
 4. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie t.j. obszar dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów m.st. Warszawy,
 5. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie t.j. obszar dzielnic Ochota, Ursus i Włochy m.st. Warszawy,
 6. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie t.j. obszar dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy położony na południe od osi Al. Jerozolimskich,
 7. Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie t.j. obszar dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy położony na północ od osi Al. Jerozolimskich,
 8. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie t.j. obszar dzielnic Bemowo i Wola m.st. Warszawy oraz obszar gminy Izabelin,
 9. Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz w Warszawie t.j. obszar dzielnic Bielany i Żoliborz m.st. Warszawy oraz obszar gminy Łomianki,
 10. Prokuratury Rejonowej Warszawa – Ursynów w Warszawie t.j. obszar dzielnic Wilanow i Ursynów.

Ponadto na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31 marca 2011 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia (Dz.U. z 2011 r. nr 69 poz 369), Prokuratura Okręgowa w Warszawie jest właściwa dla popełnionych na obszarze całego kraju przestępstw z rozdziału 9 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 719 ze zm.), z działu XIV ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm.), z działu X ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), rozdziale 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382)

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Łukasz Łapczyński
Informację udostępnił: Robert Janicki
Data wytworzenia informacji: 2018-02-12
Data udostępnienia informacji: 2018-02-12
Liczba odsłon: 7 507

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj