Prokuratura Okręgowa

Warszawa-Praga w Warszawie

VII G 232/21/12

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114 poz. 761 z dnia 29 czerwca 2010 roku), Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie informuje o oferowaniu do sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku znajdujących się w tut. jednostce.

Zainteresowanych zakupem, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie zaprasza do składania wniosków, których oczekuje do dnia 13 listopada 2013r.

Dodatkowe zapytania, proszę kierować do Pani Olgi Gaertner na adres e-mail: ogaertner@warszawapraga.po.gov.pl lub pod numer telefonu (022) 51-14-784

– Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku Zał 1

Prokurator Okręgowy
Warszawa – Praga w Warszawie

Julita Turyk


Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie


WZYWA DO ODBIORU DEPOZYTÓW


w następujących sprawach:

3 Ds. 2006/03 ( [PDF] szczegóły… )

3 Ds. 2009/03 ( [PDF] szczegóły… )

3 Ds. 2010/03 ( [PDF] szczegóły… )

3 Ds. 2016/03 ( [PDF] szczegóły… )

3 Ds. 2017/03 ( [PDF] szczegóły… )

(informację zamieszczono 11 września 2013)


Warszawa, dnia 20.04.2009r.


Prokuratura Okręgowa

Warszawa-Praga w Warszawie

Wydział VI ds.

Przestępczości GospodarczejV Ds. 15/05

W E Z W A N I E

D O

O D E B R A N I A D E P O Z Y T U


Działając na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji nie podjętych depozytów (Dz. U. nr 208 poz.1537) Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie, jako przechowujący depozyt wartościowy pieniężny nr 2736/R, zabezpieczony w sprawie, sygnatura V Ds.15/05 dotyczącej podejrzenia „prania brudnych pieniędzy” tj. o czyn z art. 299§1kk i inne, wzywa wszystkie osoby uprawnione lub ich następców prawnych do odbioru w/wym. depozytu.

Jednocześnie informuję, że w przypadku nieodebrania w/wym. depozytu w ciągu 3 lat od daty niniejszego wezwania – nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa na zasadach określonych powołaną ustawą.

Prokurator

Prokuratury Okręgowej

Warszawa-Praga

w Warszawie

Leszek Królik


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Renata Sławek
Informację udostępnił: Daniel Rosa
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Data udostępnienia informacji: 2013-10-29
Liczba odsłon: 2 679

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj