Warszawa, dnia 03-07-2019 r.
Sygn. akt V Ds 119/12

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

„Wzywa się osoby uprawnione do odbioru następujących przedmiotów złożonych do depozytu sądowego na podstawie postanowienia z dnia 25-05-2016 roku w sprawie sygn. V Ds 119/12 w terminie 3 lat od daty ogłoszenia:

1. karta SIM nr 89359050100303204755;
2. karta SIM nr 000245254786SJ36K3V#362H132;
3. karta SIM nr 8948020712015811597/17;
4. karta micro SD 8 GB;
5. telefon komórkowy m-ki LG IMEI 352317046482529;
6. karta Western Union Gold nr 889060056;
7. karta Western Union Gold nr 840670318;
8. karta pojazdu samochodu VW Golf nr 4423841;
9. umowa kupna-sprzedaży samochodu m-ki BMW 530D;
10. umowa kupna-sprzedaży samochodu m-ki Mercedes Benz;
11. plastik od karty SIM nr 888 513 772;
12. kluczyki samochodowe z logo VW i pilotem;
13. telefon komórkowy m-ki Nokia IMEI 353968019070656 z kartą Lyca Mobile o nr 8949430010077869024;
14. plastikowe ramki od karty SIM nr 888 513 772;
15. talon kontrolny nr 3006647;
16. pokwitowanie przelewu na kwotę 200 Euro;
17. dokument nr 0239428;
18. telefon komórkowy IMEI 357613040815119 wraz z ładowarką, bez karty SIM;
19. pieniądze w kwocie 900 (dziewięćset) zł;
20. pieniądze w kwocie 16 (szesnaście) lewów bułgarskich
21. pieniądze w kwocie 10 (dziesięć) litów litewskich
22. pieniądze w kwocie 30 000 (trzydzieści tysięcy) rubli
23. fragment banknotu o nominale 50 zł nr GF6437691”.

„Wzywa się osoby uprawnione do odbioru następujących przedmiotów złożonych do depozytu sądowego na podstawie postanowienia z dnia 25-05-2016 roku w sprawie sygn. V Ds 119/12 w terminie 3 lat od daty ogłoszenia:
24. pieniędzy w kwocie 120 (sto dwadzieścia) złotych 51 (pięćdziesiąt jeden) groszy;
25. pieniędzy w kwocie 6 (sześć) Euro i 60 (sześćdziesiąt) eurocentów”;

Nieodebranie depozytu we wskazanym terminie skutkuje orzeczeniem o likwidacji depozytu i przejściem jego przedmiotu na własność Skarbu Państwa.

PROKURATOR

Aleksandra Sroczyńska

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Łukasz Osiński
Informację udostępnił: Daniel Rosa
Data wytworzenia informacji: 2019-07-03
Data udostępnienia informacji: 2019-07-04
Liczba odsłon: 566

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj