Warszawa, dnia 04.12.2013r.

 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa – Praga Południe w Warszawie

 

 

2 Ds. 1882/03

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208 poz. 1537) Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie, jako przechowujący depozyt pieniężny w wysokości 10 101,72 zł, zabezpieczony w sprawie 2 Ds. 1882/03  dotyczącej podrobienia dowodu rejestracyjnego serii UM 0761448 tj. czyn z art. 270 § 1 kk wzywa wszystkie osoby upoważnione, lub ich następców prawnych do odbioru depozytu.

            W przypadku nieodebrania depozytu w ciągu 3 lat od daty wezwania, nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

       Prokurator Rejonowy

  Warszawa Praga – Południe

 

 

2 Ds. 728/10

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208 poz. 1537) Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie, jako przechowujący depozyt pieniężny w wysokości 32 500 zł, zabezpieczony w sprawie 2 Ds. 728/10 dotyczącej włamania do domu i kradzieży samochodu na szkodę Grzegorza Słabosz tj. czyn z art. 279 § 1 kk wzywa wszystkie osoby upoważnione, lub ich następców prawnych do odbioru depozytu.

            W przypadku nieodebrania depozytu w ciągu 3 lat od daty wezwania, nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa

 

 Prokurator Rejonowy

  Warszawa Praga – Południe

 

 

3 Ds. 392/01

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208 poz. 1537) Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie, jako przechowujący depozyt pieniężny w wysokości 24 747,50 zł, zabezpieczony w sprawie 3 Ds. 392/01 przeciwko Arturowi Bugajowi podejrzanemu o czyny z art. 80 § 2 kks  zb. z art. 94 § 1 kk wzywa wszystkie osoby upoważnione, lub ich następców prawnych do odbioru depozytu.

            W przypadku nieodebrania depozytu w ciągu 3 lat od daty wezwania, nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

       Prokurator Rejonowy

  Warszawa Praga – Południe

 

 

3 Ds. 1135/03

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. nr 208 poz. 1537) Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie, jako przechowujący depozyt pieniężny w wysokości 16000,00 zł, zabezpieczony w sprawie 3 Ds. 1135/03 przeciwko Volodymyr Russu podejrzanemu o czyny z art. 86 § 1 w zw. z art. 86 § 3 kks wzywa wszystkie osoby upoważnione, lub ich następców prawnych do odbioru depozytu.

            W przypadku nieodebrania depozytu w ciągu 3 lat od daty wezwania, nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

       Prokurator Rejonowy

  Warszawa Praga – Południe

 

 


 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie

 

WZYWA DO ODBIORU DEPOZYTÓW

 

w następujących sprawach:

 

3 Ds. 2006/03 ( [PDF] szczegóły… )

 

3 Ds. 2009/03 ( [PDF] szczegóły… )

 

3 Ds. 2010/03 ( [PDF] szczegóły… )

 

3 Ds. 2016/03 ( [PDF] szczegóły… )

 

3 Ds. 2017/03 ( [PDF] szczegóły… )

 

 

 

(informację zamieszczono 11 września 2013)

 


 

 

 

Warszawa, dnia 20.04.2009r.

 

Prokuratura Okręgowa

Warszawa-Praga w Warszawie

Wydział VI ds.

Przestępczości Gospodarczej

 

 

V Ds. 15/05

 

 

W E Z W A N I E

D O

 

 

 

O D E B R A N I A  D E P O Z Y T U

 

 

            Działając na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji  nie podjętych depozytów (Dz. U. nr 208 poz.1537) Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie, jako przechowujący depozyt wartościowy pieniężny nr 2736/R, zabezpieczony w sprawie,  sygnatura V Ds.15/05 dotyczącej podejrzenia „prania brudnych pieniędzy” tj. o czyn z art. 299§1kk i inne, wzywa wszystkie osoby uprawnione lub ich następców prawnych do odbioru w/wym.  depozytu.

    Jednocześnie informuję, że w przypadku nieodebrania w/wym. depozytu w ciągu 3 lat od daty niniejszego wezwania – nastąpi jego likwidacja poprzez przekazanie praw do depozytu na rzecz Skarbu Państwa na zasadach określonych powołaną ustawą.

 

 

                                                                                                Prokurator

                                                                                     Prokuratury Okręgowej

                                                                                          Warszawa-Praga

                                                                                              w Warszawie

                                                                                              Leszek Królik

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Renata Sławek
Informację udostępnił: Renata Sławek- Budrewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-12-04
Data udostępnienia informacji: 2013-12-04
Liczba odsłon: 8 599

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj